… meer over Arbeidsvreugde

Arbeidsvreugde, plezier hebben in je werk, is heel belangrijk . Een groot deel van je tijd besteedt je immers aan werken, professionele groei, etc. Toch blijken er erg veel mensen rond te lopen die geen vervulling in hun werk vinden. Of die niet weten wat voor hen dat zou kunnen geven. Erger nog, er zijn ook organisaties die niet weten hoe je werkplezier kunt bevorderen, anders dan door blije corporate values in de hoofden te stampen. Of nog erger: er alles aan lijken te doen om hun medewerkers werkplezier te ontnemen.

In deze artikelen ga ik in op de anatomie en dynamiek van arbeidsvreugde. Veel plezier gewenst met …

De Helling van Onvrede

Duur en ernst van burn-out blijken direct samen te hangen met de duur van het aanloopproces ernaar toe. In dit artikel wordt onderzocht waarom dat zo is. Welke rol spelen emotionele betrokkenheid (bevlogenheid), veerkracht, de mate (of illusie) van invloed - en afweermechanismen en 'negatieve emoties' in deze worsteling?

Burn-out risicofactoren – wie valt ten prooi?

Waar de één in dezelfde situatie wel burn-out raakt, kan de ander nog prima (?) doorwerken. Welke persoonlijke risicofactoren maken dat mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst, frustratie, zelftwijfel - eerder breken dan andere? Het antwoord in vijfvoud: innerlijke druk.

Ga naar de bovenkant