… meer over Neurologie

Neurologie in het kader van deze website gaat over de werking en aard van ons zenuwstelsel. Denk aan de anatomie van ons centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en van ons perifere zenuwstelsel (het sympatische, parasympatische en autonome zenuwstelsel). Maar ook: hoe hersendelen onderling samenwerken en zich aanpassen, zowel aan uitdagingen (traumatische ervaringen, bijvoorbeeld) als positieve stimulansen (muziek, nieuwe dingen leren, slapen, meditatie en therapie).

Op deze site tref je her en der informatie over aspecten van onze neurologie voor zover relevant in het kader van ADD, burn-out en therapie. Denk daarbij m.n. aan neurale netwerken in de hersenen als het Default Mode Network (DMN), de Prefrontale Cortex (PFC) en het Limbische Systeem, en het Autonome Zenuwstelsel.

Burn-out – de limbische verklaring

Burn-out is méér dan een geestelijke en lichamelijke ineenstorting door ontspoorde stress-impulsen. De Limbische Verklaring maakt aannemelijk dat burn-out vooral een emotionele crisis is, dankzij een ontregeling van het gevoelscentrum in de hersenen. Het gevolg van het langdurig oproepen van 'relevante onbewuste negatieve emoties'.

Ga naar de bovenkant