… meer over Organisatie

Organisatie heeft betrekking op de ordening van zaken. Heel concreet, in de zin zoals we dat hier bedoelen: bedrijven en instellingen, en hoe ze ingericht zijn. Hoe werken mensen, teams, systemen en externe stakeholders (klanten, leveranciers, partners) daarbinnen samen? Maar ook: hoe wordt omgegaan met die organisatieonderdelen, en vooral met de mensen? Zodat ze goed en fijn, gezond ook kunnen blijven functioneren en gestimuleerd voelen om zich verder te ontwikkelen? Dat raakt natuurlijk thema’s als arbeidsvreugde, burn-out en reïntegratie. Maar ook het aanpassen van de organisatie als blijkt dat het zo niet werkt, mensen te vaak uitvallen bijvoorbeeld. Systeemaanpak dus.

Meer over gezonde en ongezonde organisaties in:

Burn-out vraagt om een systeemaanpak

Fase 5 van onze benadering voor burn-out coaching heet ‘Systeemaanpak’. Zo’n open onderzoek van werk-gerelateerde stressfactoren draagt bij aan duurzame re-integratie. Maar ook aan verbetering in de bedrijfsvoering. Dit vraagt van de organisatie wel lef en een lerende houding. Durft u het aan?

Ga naar de bovenkant