Loading...
Coaching – Essential Waves – Gerphil Kerkhof 2018-01-05T19:14:38+00:00

ESSENTIAL WAVES

Je levensvreugde en -vervulling vinden begint bij jezelf – vandaag.

Als er iets knaagt en schuurt in je, maar je kan er de vinger niet op leggen.

Als je geen contact kunt maken met wat er echt in je leeft en gelééfd wil worden.

Maar ook als de verandering niet langer op je wacht, maar door je heen breekt, in een burn-out bijvoorbeeld.

Kortom, als iets in je roept om je leven over een ‘andere boeg’ te gooien. Wist je maar welke boeg …

Ik kan je daarbij coachen, want ik was daar ook.

Gerphil Kerkhof - voor reading, coaching en burn-out begeleiding

De andere boeg

Twee maanden vóór ik in een burn-out kopje onder zou gaan besefte ik, dat ik iets fundamenteel anders moest gaan doen. Op dat kruispunt ben ik gesprongen – en heb ik een wereld gewonnen.

De rest is niet zomaar geschiedenis, maar levenservaring die ik met je wil delen.

Hoe ik van betekenis kan zijn

Door je de rode lijn door jouw leven te laten zien – met een reading van wat er in jouw ziel te lezen is.

Om vervolgens wat er in je om aandacht vraagt vrij te maken – je te coachen in het ontvouwen van jouw Essentie.

En specifiek bij burn-out: deze pijnlijke crisis aan te helpen grijpen als metamorfose, naar wie je werkelijk bedoeld was te zijn.

Ook ik ben nog onderweg

Hoeveel kennis en (levens)ervaring ik ook verworven mag hebben, ook ik ben nog volop ‘on the move’. Door je door mij te laten begeleiden, groei ik zelf ook verder. En door gesprekken met mij aan te gaan en te reageren op mijn artikelen prikkel je mijn ontwikkeling.

Dus aarzel niet …

Maak een afspraak
ESSENTIAL READING

Vraag je je wel eens af wat er vlak onder je bewustzijnsdrempel schuurt en broeit? In een reading krijg je een kijk op jezelf vanuit spiritueel perspectief.

Meer over reading
ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeöriënteerde coaching begint bij in contact komen met je diepste wezen en zijnskwaliteiten. Afgestemd op je Essentie kan je alle uitdagingen aan.

Meer over coaching
ESSENTIAL BURN-OUT SURVIVAL

Ben je burn-out? Als ervaringsdeskundige weet ik dat het ook een kans voor je is: om je opnieuw af te stellen op wie je werkelijk bent.

Meer over burn-out survival
ESSENTIAL EXPRESSIONS

Beeld-taal is magie: fotografie – schrijven met licht – is een uniek spiritueel medium om anders te leren kijken, vooral ook naar jezelf.

Meer over expressions

LEES MIJN
ARTIKELEN

Vanuit mijn kennis en ervaring, als zijnsfilosoof en coach, schrijf ik maandelijks artikelen die je aan het denken willen zetten.

Zoals onlangs: artikelen over de limbische verklaring van burn-out en over burn-out als spirituele crisis. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief!

  • burn-out: terug naar de essentie

Burn-out coaching: dóór de branding (I)

Branding, de zijnsgeoriënteerde methodiek voor burn-out coaching van Essential Waves, beoogt het sterken van innerlijke veerkracht, persoonlijke groei en bevrijding. In dit deel worden de eerste drie grondleggende fasen besproken, gericht op lichaams-, emotie- en essentieel bewustzijn.

  • branding - metafoor voor zijn-gerichte burn-out coaching

Principes van zijn-gerichte burn-out coaching

Twee jaar geleden raakte ik zelf in een burn-out. In mijn zelfbegeleiding en de coaching die ik daarbij kreeg heb ik mij laten leiden door “wat er in mij wist wat nodig was”. In dit artikel extraheer ik daaruit de principes voor een alternatieve, Zijn-gerichte methodiek voor burn-out coaching.

  • burn-out coaching - niet stuken wat stuk is

Pleidooi voor zijn-gerichte burn-out coaching

Wie burn-out raakt wordt normaliter door een traject van ‘normaliseren’ en weer inpassen geloodst. Waarom slaat dat de plank mis? Dit artikel is een eerste episode in de ontwikkeling van een ‘alternatieve’ integrale benadering. Geënt op eigen ervaring met burn-out en de laatste inzichten.