Loading...
Coaching – Essential Waves – Gerphil Kerkhof 2017-07-05T20:29:31+00:00

ESSENTIAL WAVES

Je levensvreugde en -vervulling vinden begint bij jezelf – vandaag.

Als er iets knaagt en schuurt in je, maar je kan er de vinger niet op leggen.

Als je geen contact kunt maken met wat er echt in je leeft en gelééfd wil worden.

Maar ook als de verandering niet langer op je wacht, maar door je heen breekt, in een burn-out bijvoorbeeld.

Kortom, als er iets in je roept om je leven over een ‘andere boeg’ te gooien. Als je maar wist welke boeg …

Ik kan je daarbij coachen, want ik was daar ook.

Gerphil Kerkhof - voor reading, coaching en burn-out begeleiding

De andere boeg

Twee maanden vóór ik in een burn-out kopje onder zou gaan besefte ik, dat ik iets fundamenteel anders moest gaan doen. Op dat kruispunt ben ik gesprongen – en heb ik een wereld gewonnen.

De rest is niet zomaar geschiedenis, maar levenservaring die ik met je wil delen.

Hoe ik van betekenis kan zijn

Door je de rode lijn door jouw leven te laten zien – met een reading van wat er in jouw ziel te lezen is.

Om vervolgens wat er in je om aandacht vraagt vrij te maken – je te coachen in het ontvouwen van jouw Essentie.

En specifiek bij burn-out: deze pijnlijke crisis aan te helpen grijpen als metamorfose, naar wie je werkelijk bedoeld was te zijn.

Ook voor organisaties

En voor organisaties: door kennis aan te dragen met artikelen over burn-out, arbeidsvreugde en ‘meaningfulness’ – en daarin ook begeleiding aan te bieden vanuit jarenlange ervaring in het bedrijfsleven.

Als je hierover eens van gedachten en ervaringen wil wisselen, of als je op de een of andere manier begeleid wil worden, dan hoor ik graag van je.

Maak een afspraak
ESSENTIAL READING

Vraag je je wel eens af wat er vlak onder je bewustzijnsdrempel schuurt en broeit? In een reading krijg je een kijk op jezelf vanuit spiritueel perspectief.

Meer over reading
ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeöriënteerde coaching begint bij in contact komen met je diepste wezen en zijnskwaliteiten. Afgestemd op je Essentie kan je alle uitdagingen aan.

Meer over coaching
ESSENTIAL BURN-OUT SURVIVAL

Ben je burn-out? Als ervaringsdeskundige weet ik dat het ook een kans voor je is: om je opnieuw af te stellen op wie je werkelijk bent.

Meer over burn-out survival
ESSENTIAL EXPRESSIONS

Beeld-taal is magie: fotografie – schrijven met licht – is een uniek spiritueel medium om anders te leren kijken, vooral ook naar jezelf.

Meer over expressions

LEES MIJN
ARTIKELEN

Vanuit mijn praktijk als zijnsfilosoof en coach schrijf ik maandelijks artikelen die je aan het denken willen zetten. Met de focus op arbeidsvreugde en burn-out, creativiteit en levensvervulling.

Zoals onlangs: artikelen over het proces van afglijden langs de Helling van Onvrede richting burn-out, en wat er ondertussen in ons Limbische Systeem gebeurt. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief!

Burn-out – a blessing in disguise

Natuurlijk voelt burn-out als een ramp. Toch omschrijven veel betroffenen hun burn-out achteraf ook als een crisis die hun leven fundamenteel ten goede heeft veranderd. Dit artikel verklaart waarom. Het erkennen van burn-out als een 'positieve ramp' en periode van spirituele 'reset' is belangrijk voor een diepgaande en blijvende heling.

  • Nachtbeeld van Bytom - symbool van (limbische) ondermijning

Burn-out – de limbische verklaring

Burn-out is méér dan een geestelijke en lichamelijke ineenstorting door vastgezette instinctieve fight/flight/freeze-impulsen. De Limbische Verklaring bevestigt, dat burn-out vooral een emotionele crisis is, dankzij een ontregeling van het gevoelscentrum in de hersenen. Het gevolg van het langdurig oproepen van 'relevante onbewuste negatieve emoties'.

De Helling van Onvrede

Duur en ernst van burn-out blijken direct samen te hangen met de duur van het aanloopproces ernaar toe. In dit artikel wordt onderzocht waarom dat zo is. Welke rol spelen emotionele betrokkenheid (bevlogenheid), veerkracht, de mate (of illusie) van invloed - en afweermechanismen en 'negatieve emoties' in deze worsteling?