Coaching 2017-10-03T19:13:44+00:00

ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeörienteerde coaching brengt je in verbinding met wie je ten diepste bent, wat je ten diepste drijft. Juist door dóór datgene heen te gaan wat je bezwaart. Van daaruit kan je alle belemmeringen aan.

MAAK EEN AFSPRAAK

COACHING
door de groeipijn heen

Levensvreugde en -vervulling liggen binnen handbereik. Je hoeft daarvoor alleen maar je armen uit te strekken naar wie je werkelijk bent, wat je echt voelt en waarheen je echt wil.

Juist ook als dat moeilijk is: door achter je moeilijke gevoelens te reiken, want daar leeft en wil iets dat van jou is.

Als coach kan ik je daarbij helpen, door je op een meer ondersteunende en liefdevolle manier naar jezelf en de wereld te laten kijken.

coaching - ontstijgen naar wie je werkelijk bent

GROEI-
PIJN

Keerpunten in ons leven kunnen heftig manifest zijn, maar zich ook laten voelen als een sluimerend, zeurderig ongenoegen, onrust en onbestemd verlangen. Pas als we echt in die pijn als groeipijn kunnen verblijven, gaat er iets in ons open – en wordt een kantelpunt bereikt.

1. Coaching – het wanneer en waarom

Wie herkent niet momenten in het leven waarop je het idee hebt tegen een muur op te lopen? Dat er iets in je verlangt naar een keerpunt? De werkelijkheid is, dat dat gevoel zelf al dat keerpunt markeert.

Zo’n keerpunt kan soms heftig manifest worden, uitbreken als een crisis. Maar kan zich ook laten voelen als een sluimerend, zeurderig ongenoegen, onrust en onbestemd verlangen. Iets waar je de vinger nog niet op kunt leggen.

 • Vraag je je wel eens af of dit het nu is: je werk, je relatie? – ‘is dit waar ik als klein jongetje/meisje ooit van gedroomd heb?’;
 • Ervaar je een zekere vlakheid in jezelf, in je gevoelens en bij anderen? – ‘ken ik nog wel echte levensvreugde en zinbeleving?’;
 • Twijfel je over je kwaliteiten, ben je onzeker over jezelf? – ‘voelde ik maar de kracht en wijsheid die ik ergens toch nog in mij vermoed’;
 • Word je gekweld door negatieve gedachten over jezelf die je opjagen èn hinderen om daadwerkelijk iets te ondernemen?

Dan is het fijn om samen met een coach te verkennen wat er aan de hand is. Je lichaam en gevoelens serieus te nemen, de pijn te leren accepteren en ernaar te luisteren. Om uiteindelijk, voorbij het kantelpunt, op een nieuwe verfrissende manier in het leven te staan.

Temeer als die coach een positieve kijk op crises heeft, gebaseerd op eigen levenservaring.

MAAK EEN AFSPRAAK

2. Coaching – hoe werkt dat?

Als coach help ik je om klaarheid te brengen in wie je bent en wat er in je leeft. En ik geef je handvatten om je leven en hoe je bent in de wereld zo richting te geven, dat het in overeenstemming is met je diepste Zijn.

Daarbij werken we op basis van gelijkwaardigheid.

Immers, je hebt daar zelf alles al voor in huis. Je hoeft alleen maar geholpen te worden je dat te realiseren en werkelijk toe te eigenen. Dat doe ik door zelfreflectie en spiegeling. Door het aanspreken van je eigen verbeelding en innerlijke wijsheid. Door je lichaam en gevoelens als toegang te gebruiken en niet je hoofd.

En door problemen aan te gaan vanuit je kracht: crisis als kans, de wijsheid diep in jou (‘je ‘Essentie’) als bondgenoot.

3. Waarom Essential Waves?

Ik ben drie keer in mijn leven door zo’n keerpunt gegaan: langdurige werkloosheid, echtscheiding en recentelijk een burn-out. Even vaak heb ik mijn leven omgegooid. Hoe pijnlijk het ook was, ik ben er alleen maar door gegroeid. Nu zet ik mijn ervaringen in om ook anderen te helpen zichzelf en hun eigen weg in het leven te hervinden.

Hoe ik dat doe?

Met een unieke benadering van coaching, waarin ik Zijnsoriëntatie combineer met reading (auralezen) en zelfexpressie. Vanuit een positieve kijk op het leven. Een levensvisie waarin strijd en verdriet, verlangen en weemoed worden omarmd. Omdat ook dat leven is.

Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel

Deng Ming Dao

4. Coaching – the ‘Essential’ way

In mijn coaching werk ik vooral vanuit de filosofie en methodieken van Zijnsoriëntatie. De kern hiervan komt op het volgende neer:

 • Leidende gedachte is, dat ieder van ons een diepe, authentieke kern in zich draagt die we ‘Zijn’, ons ‘Ware Zelf’, ‘ziel’ of ‘Essentie’ noemen.
 • Zijnsorientatie is er op de eerste plaats op gericht om in contact te komen met die bron van kracht, goedheid en wijsheid in ons.
 • Door hoe we opgegroeid zijn, kunnen aspecten van ons Ware Zelf niet naar buiten gekomen zijn of verwrongen zijn geraakt.
 • Door in onze pijn en ‘verwrongen zijn’ de achterliggende wijsheid en zijn kwaliteiten te leren herkennen, komen we weer in contact komen met de kracht van onze Essentie. Daardoor kunnen we ons met energie en optimisme gaan wijden aan het aangaan van datgene in ons dat ons belemmert te zijn zoals we bedoeld zijn te Zijn.
 • Crisis wordt daarbij beschouwd als kans – burn-out als opstand van onze levenswil.
 • We gebruiken lichaamswerk en volledige acceptatie en ‘doorleving’ van al je gevoelens als ingang tot ons Zijn – vanuit de gedachte dat je gevoelens en zeker je lichaam niet kunnen liegen.
 • Zijnsoriëntatie is daarbij gericht op het aanleren van zelfbegeleiding en zelfzorg.

Zie verder ook de website van het Centrum Zijnsoriëntatie.

coaching the essential way

Aanbod

In het kader van mijn opleiding zoek ik mensen die door mij gecoacht willen worden. Vooral mensen in een burn-out. Beperkte beschikbaarheid!