ESSENTIAL EXPRESSIONS

Heling door artistieke zelfexpressie is ‘een schone zaak’. Je verbeelding is immers een niet te onderschatten medium om in contact te komen met wat je drijft; wat er gezien wil worden dóór jou heen.

MAAK EEN AFSPRAAK

VERBEELDING
van zelf- naar zijns-expressie

Gevoelige mensen ervaren hun fotografie, schilderkunst of poëzie vaak als ‘plek’ waar zij pas echt zichzelf kunnen zijn. Waar zij kunnen leven, groeien. En ergens tussen de regels zichzelf tegen kunnen komen.

Geldt dat ook voor jou? Breng jou en je verbeelding dan tot wasdom met ‘artificial therapy’.

Als eenmaal het pad gebaand is tussen emotionele beleving en verbeelding, dan kan er heling plaatsvinden. Je verstarring doorbroken worden, de lijnen van je hart weer vloeien.

Je levenskunst weer laten bloeien.

fotografie en verbeelding

DE
VERBEELDING

Ik geloof in de kracht van de verbeelding om de wereld opnieuw te maken, de waarheid in ons los te laten, de nacht tegen te houden, de dood te overstijgen, snelwegen te betoveren, in de gunst te komen bij vogels, het vertrouwen te winnen van gekken.    – J.G. Ballard

1. Van artistieke verbeelding naar levenskunst

Verbeelding en kunstzinnige zelfexpressie voorzien in essentiële basisbehoeften van de mens.

Zij dragen bij aan ons ‘mens-zijn’, maar ook aan zelfinzicht en zelfbevrijding. En daarmee aan onze zinbeleving en levensvreugde.

Kunst en heelwording

Vanuit dat inzicht kan artistieke zelfexpressie een medium zijn om, voorbij ontspanning, tot geestelijke groei en heling te komen.

Of dat nu met fotografie is of schrijven, schilderen of beeldhouwen, dat maakt niet uit.

Juist ook bij ADD, ADHD en HSP

Veel mensen met ADD of ADHD bijvoorbeeld, hebben een creatieve ‘drive’ en van daaruit een verlangen naar artistieke zelfexpressie. Het herontdekken en ontwikkelen daarvan kan bijzonder ondersteunend zijn in het helingsproces. In het echt aannemen hoe bijzonder je bent.

Hoe relevant dit aspect van verbeelding kan zijn geeft Gabor Maté aan in zijn boek Scattered Minds over heling bij ADD:

“Essential to finding meaning and purpose in life is the liberation of one’s creative instincts. […] Part of my treatment approach is to explore with people their creative natures, to urge them to do some self-inquiry why this side of the personality may have been disregarded.”

fotografie en zen

2. Mijn eigen artistiek-spirituele groeipad

Voor mijzelf was de herontdekking van mijn verlangen naar en talent voor artistieke zelfexpressie letterlijk essentieel.

Op de eerste plaats, omdat ik er een ‘thuis-zijn-bij-mezelf’ gevoel aan ontleende. En gevoel van eigenwaarde. Tegelijk bood fotografie mij ook een medium om mijzelf op een steeds dieper niveau te leren kennen: wie ik ben, wat ik voel, hoe ik kijk.

Vervreemding omzetten in verbeelding

Dat merkte ik vooral naarmate het gevoel van vervreemding van mijzelf toenam, in de laatste jaren van mijn professionele leven. In antwoord daarop  ging ik anders en méér fotograferen. Daarnaast liet ik mijn verbeelding de vrije loop in bijbehorende teksten en gedichten.

Beide vonden hun weg in diverse exposities en naar mijn fotografie website www.geja-vu.nl.

Essential Expressions

Verbeelding en creativiteit – fotografie en schrijven – werden zo voor mij steeds meer een manier om uiting te geven aan wat er in mij leefde.

En misschien nog wel belangrijker: te ontdekken wat er wèrkelijk in mij geleefd wilde worden. Wat tot mij sprak vanuit mijn diepste.

Ook leerde ik mijzelf anders te kijken, anders te beleven. Intuïtief, letterlijk vanuit mijn onderbuik. Hersenloos en zonder innerlijke filters van hoe het zou moeten. Open en nieuwsgierig, als een kind dat alles voor het eerst ziet. Zo leerde ik mijzelf niet alleen contemplatief en intuïtief fotograferen, en associatief schrijven.

Een pad naar mijzelf

Geleidelijk realiseerde ik mij, dat creatieve ontwikkeling het pad baande voor mijn spirituele bevrijding. En achteraf bezien ook mijn burn-out als spirituele crisis dichterbij had gebracht.

Verbeelding en bevrijding gingen hand in hand.

Neem contact op

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.”

Dorothea Lange

“De verbeelding is een entree tot de werkelijkheid, ze zegt meer van de werkelijkheid dan de objectiviteit. Zij is de werkelijkheid door de geest gehaald, verhevigd en sprekender gemaakt.”

Willem Brakman

“De vluchtige beroering met iets dat tot onze verbeelding spreekt, is een beter tonicum voor ons psychisch gestel dan een diep borend en alzijdig onderzoek.”

Simon Vestdijk

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.”

Ansel Adams

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.”

Ansel Adams

“When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in black and white, you photograph their souls!”

Ted Grant

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”

Ansel Adams

“All photographs are memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.”

Susan Sontag

“The more you actively look, the more the action will become intuitive and natural, subconscious and effortless. With practice, your eye will be intuitively and subconsciously drawn to the light, and the light will be drawn to your eye.”

Wayne Row

“Photographers tend not to photograph what they can’t see, which is the very reason one should try to attempt it. Otherwise we’re going to go on forever just photographing more faces and more rooms and more places. Photography has to transcend description. It has to go beyond description to bring insight into the subject, or reveal the subject, not as it looks, but how does it feel?”

Duane Michals

“There is in fact something obscene and sinister about photography, a desire to imprison, to incorporate, a sexual intensity of pursuit.”

William S. Burroughs

“We are often taught to look for the beauty in all things, so in finding it, the layman asks the philosopher while the philosopher asks the photographer.”

Criss Jami, Killosophy

“Photography is a magical kind of art that allows people to preserve time and moments, and to describe the world the way they see it.”

Sahara Sanders

3. Waarom werkt het helend en bevrijdend?

Er is behoorlijk wat theoretische onderbouwing voor waarom creatieve vormen van therapie en coaching werken.

Eén daarvan is, dat mensen zó gewend zijn om vanuit hun logische denken (lees: piekeren, verklaren, rationaliseren) met hun problemen om te gaan.

Dat is nou juist bij uitstek waar veel van hun problemen ontstaan, zich vastzetten en/of verdiepen.

Oplossend vermogen

Creatieve expressie in welke vorm dan ook, boort een geheel ander en rijker reservoir aan probleemoplossend, bevrijdend en verrijkend vermogen aan.

  • Enerzijds het ‘rechtslaterale’ beeld-denken (en beeld-taal).
  • Anderzijds het ‘limbische’ vermogen om emoties, verlangens en ‘scenarios’ te symboliseren en te ontsleutelen. Zoals we dat ook van onze dromen, dagdromen en fantasieën kennen.
  • En wat we dan verbeelden al associërend te duiden en te verkennen.

In het moment leren zijn

Door onze verbeelding aan te spreken, en een ruimere manier van ervaren (kijken, voelen), zijn we in staat datgene wat we daadwerkelijk in het hier en nu tegen komen op een andere manier te bezien, te beleven.

Bijvoorbeeld, alleen al door zo nu en dan op een open, panoramische en ‘mushin’ (no-mindness) manier te kijken gebeurt er van binnen iets. Gaan er dingen in ons open.

De magie zijn werk laten doen

Dat alles kan plaatsvinden zonder dat je het meteen hoeft te verklaren, te vangen in een voor anderen meteen begrijpelijke taal.

Het magische is dat door de verbeelding al dichtend en vormend zijn werk te laten doen er al van alles ‘los’ komt.

Neem contact op

4. Wat heb ik jou concreet te bieden?

Kunstzinnige verbeelding als middel om tot heling, persoonlijke en spirituele groei te komen zet ik op drie manieren in:

Persoonlijke therapie en coaching

In mijn persoonlijke begeleiding, bij wat voor problematiek dan ook, kunnen we ervoor kiezen om ook uitdrukkelijk jouw artistieke zelfexpressie (ongeacht jouw vorm) daarin te betrekken. Verbeelding en beeldduiding als therapeutisch middel tot reflectie en introspectie, verwerking en heling.

Zien & Zijn coaching

Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat je artistieke ontplooiing als (aanstormend) kunstenaar gepaard gaat met het opkomen en verwerken van allerlei psychische problematiek. Wat Freud ‘sublimatie’ noemde verloopt vaak minder vloeiend en pijnloos dan je aanvankelijk zou denken. Het brengt je in stroomversnelling.

Heel specifiek bied ik voor fotografen daarom Zien & Zijn coaching als ‘product’.

Avondcursus

Methodieken uit mijn artistieke en Zijnsgeoriënteerde coaching benadering bied ik samen met mijn partner Michiel Goudswaard ook aan in de vorm van een mooie (experimentele) Avondcursus Zien & Zijn.

Deze cursus is gericht op amateurfotografen die hun eigenheid als mens en fotograaf, en hun manier van ‘zien’ en ‘zijn’, willen verdiepen en verbreden.

fotografie en zelfreflectie

ESSENTIE

De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is.
– Lucien Arréat

Portfolio

Voor een indruk van mijn eigen fotografische portfolio heb ik drie kleine series bijeengebracht, die een illustratie vormen van respectievelijk contemplatieve fotografie (‘Zen’), Het Ware-Zelf Portret (‘Zijn’) en intuïtieve fotografie (‘Zin’).

Benieuwd naar méér? Kijk dan op mijn fotografie website www.geja-vu.nl.

fotogafie en contemplate

ZEN

fotografie en zelfbeeld

ZIJN

fotografie en intuïtie

ZIN