ESSENTIAL READING

In een aura reading krijg je een spirituele kijk op jezelf en je ontwikkeling. Het onder woorden horen brengen van die ontwikkeling, haar achtergronden en wat er nu al onder het oppervlak speelt, kan helend en verhelderend zijn. Een mooie start voor verdere begeleiding daarbij.

MAAK EEN AFSPRAAK

EEN READING
geeft inzicht

In periodes van snelle ontwikkeling of crisis wil je graag overzicht. Er even uit getild worden om te zien waartoe het leidt, waarom het je overkomt en wat er precies ‘aangeraakt’ wordt.

Dat geldt ook als je juist het idee hebt stil te staan, je stagnatie, leegte en een vage ontevredenheid of benauwenis voelt. Of ‘gewoon’, omdat je nieuwsgierig bent, je wil werken aan je persoonlijke groei.

Een reading (ook wel: auralezing) geeft dan een dieper inzicht, vanuit het perspectief van jouw innerlijke wijsheid, je ziel of ‘Essentie’.

reading legt diepere structuren, gevoelens en overtuigingen bloot

CONCREET RESULTAAT

Alleen al het onder woorden gebracht krijgen, aanhoren en herkennen van waar je staat in jouw ontwikkeling en wat er diep van binnen aan het gebeuren is, kan helend en bevrijdend werken.

1. Hoe gaat het in zijn werk?

De reading zelf duurt gemiddeld 75 minuten. Eerst zal ik me op je afstemmen. Het begin van de reading is daarmee stil, een stilte die tot een paar minuten kan duren. Als ik zover ben vraag ik je naam.

Ik begin met jou als geheel – je aura, je energiesysteem – voor de hoofdlijnen. Vervolgens ga ik je chakra’s één voor één af. Elk chakra, van voeten tot kruin, staat voor een bepaald bewustzijnsaspect.

Moet jij iets doen?

Het enige wat jij hoeft te doen is je open te stellen, niet veel meer. Je laat je raken door wat er in je resoneert. En je laat van je afglijden wat je nog niet begrijpt, of vraagt verheldering.

Wat krijg je mee?

De reading wordt opgenomen en na afloop toegestuurd via wetransfer.

MAAK EEN AFSPRAAK

2. Als vervolg: coaching

Een reading geef ik in principe als begin van een coaching-traject, gericht op heelwording en persoonlijke groei. Je komt immers voor een reading omdat iets in jou vraagt om bevrijding, om transformatie. Zonder dat je nog precies weet waar dat over gaat. Het gaat jou om die transformatie.

Een reading biedt daarvoor inzicht in jouw spirituele reis. Het legt in een korte tijd op tafel wat er in jou speelt, en in onderling verband. Daarmee brengt een reading meteen al dingen in je in beweging.

Met die input zal eventuele coaching sneller to-the-point zijn. Daarom zal de reading ook altijd ingebed zijn in een kort voor- en nagesprek. Hierin proberen we samen je coachingvraag helderder te krijgen.

Wat betekent dit concreet?

Met het oog daarop is het raadzaam om na afloop thuis de essentie van je reading samen te vatten en uit te werken. Liefst in samenhang met de coachingvraag die boven komt drijven.

Als je daarmee verder wil bespreken we dat de volgende keer.

Ik vond het bijzonder prettig dat Gerphil heel rustig benoemde wat hij zag en dat hij mij uitnodigde om vragen te stellen als mij iets niet duidelijk was. Het was een fijne reis door mijn chakra’s waarin ik enerzijds bevestigd kreeg wat ik al min of meer wist en anderzijds nieuwe verrassende handvatten kreeg voor mijn verdere ontwikkeling.

Ronald van Aalten

Gezien willen worden, is voor mij een kwetsbaar en actueel thema. Tijdens de aurareading door Gerphil voelde ik mij meer dan 100% gezien. Ongelooflijk dat iemand die ik nauwelijks ken, zo scherp en volledig inzicht geeft in mijn ‘zijn’. Bevestiging, herkenning, verdriet, vertrouwen, liefde, er mogen zijn. Het was er allemaal. Een waardevolle ervaring die ik koester en waarmee ik verder kan met mijzelf ontwikkelen.

Joke van Ballegooijen

Tijdens de aura reading viel het mij op dat ik woorden hoorde die precies pasten bij het gevoel wat ik over mijn leven en mezelf had. Alleen had ik die woorden zelf nog niet gevonden. Gerphil Kerkhof gaf tijdens de sessie helder weer wat er in mij om ging. Dus voor mij was deze ervaring heel verrassend en passend in het moment waar ik stond.

Brenda Karsten

De auralezing door Gerphil gaf mij veel inzicht in mijn eigen kwetsbare plekken. Ook de beeldende beschrijving van waar mijn ontwikkeling nog meer naar toe zou kunnen motiveerde mij. Voor mij was de auralezing dan ook een mooie stap om dichter bij mezelf te komen en Gerphil deed dit bijzonder prettig, alsook de uitwerking op papier daarna was fijn om te lezen.

Anja Koning

Gerphil creëert vooraf en tijdens de reading een veilige sfeer waarin het prettig en goed voelt. Tijdens de reading hoor ik het “verhaal over mezelf”, opvallend duidelijk en kloppend! Tijdens de reading zijn er ook voldoende momenten waarop vragen gesteld kunnen worden en verdere uitleg gegeven wordt. Al met al een bijzondere ervaring.

Alexa Hillen

Tijdens de auralezing wist Gerphil heel zuiver mijn kern uit te tekenen. Ik vond het heel bijzonder dat ik, op mijn pad naar verbinding met mijn essentie, mijn levensverhaal zo helder en herkenbaar verwoord hoorde door een onbekende die ik nog nooit had gesproken of gezien. Het heeft mij gesterkt in het besef dat ik mijn eigen unieke pad bewandel. En hoe waardevol een reading kan zijn.

Marijke Lucassen

Alles en iedereen wil gehoord en gezien worden, zo ook de ziel die in je huist. Gerphil luistert en vertaalt op een rustige liefdevolle manier wat de ziel bloot wil geven op dat moment. Ontroerend om te horen en voelen wat er in je speelt en leeft zodat je daaraan gehoor kunt geven. Onduidelijke gevoelens worden zichtbaar en gevoelens van “dat dacht ik al ” worden bevestigd. Mooi om feedback van je systeem via Gerphil te mogen ontvangen.

Anja de Knecht

Ik heb de reading als zeer prettig ervaren. Gerphil komt over als een rustige en evenwichtige man die me een veilig gevoel gaf waardoor ik me kon openstellen voor zijn bevindingen. Over de inhoud van zijn reading kan ik zeggen dat er veel van wat er reeds sluimerde in mijn onderbewuste door Gerphil werd benoemd en zo ook mijn ‘weten’ werd. Al met al heeft de reading me richting en zelfvertrouwen gegeven.

Gea Beukema

Ben erg onder de indruk! Een prachtige lezing van wie ik ben en waar ik sta en ook naar waar ik ga!
Heel veel dank!

Mark de Haan

Ik was zeer onder de indruk hoe Gerphil op een kalme maar doortastende manier steeds de juiste woorden vond om mijn levensverhaal met veel detail te beschrijven. De reading bracht mij niet alleen veel herkenning, maar ook nieuwe aanknopingspunten om verder te onderzoeken. Ik ging vol energie en uitgebalanceerd de deur uit.

Robert-Jan Elias

In een fase van twijfel, me afvragend op welk spoor ik zit en of dat dan het goede is, kreeg ik een verbazingwekkend juiste en heldere kijk op mezelf. In alle rust ontvouwde Gerphil degene die ik ben én verwoordde hij de behoefte die ik heb nu ik bij het ouder worden een andere fase voel aanbreken.

Mieke Damave

De reading van Gerphil heeft mij op een diep niveau bevestigd in wie ik ben en waar ik nu sta. Het was bijzonder om zoveel in zijn reading te herkennen. Maar wat mij vooral heeft geraakt is iets te kunnen horen over wat er onder de oppervlakte bij mij speelt maar voor mij nog niet concreet te benoemen was. Een aantal kwartjes zijn gevallen en ik voel kracht, ruimte en nieuwe energie. Dat wens ik iedereen toe!

Cisca Jonkman

3. Wist je dat?

… de aura het energieveld is dat alle levende wezens om zich heen hebben? In de aura bevinden zich draaiende energiecentra, de chakra’s.

Een aurareading is een lezing van je psychische toestand, zoals die daarin zichtbaar is. Een reading geeft een verhelderend inzicht in je verleden, je huidige situatie en de mogelijkheden daarvan; het kan ook inzicht geven in ervaringen van vorige levens, die nu relevant zijn. (bron: Statuten BvA)

Als ik mij op je afstem …

… dan stem ik mij via mijn intuïtie af op de diepere Zijnslaag die ons verbindt. Dan open ik mij voor ingevingen in de vorm van beelden, woorden en gevoelens die op jou betrekking hebben. Vervolgens ondervraag ik mijn intuïtie wat dat betekent en wat er nog meer over wat er over jou te zeggen is.

Is het absoluut waar?

… wat ik zeg? Ik probeer zo neutraal en open mogelijk te zijn, maar net als in het gewone leven is er altijd sprake van filtering, kleuring en ‘vertaling’. Beelden roepen woorden op en woorden bij jou weer beelden. Het blijft een kwestie van interpreteren en afstemmen. Dus vraag gerust om verduidelijking. En kan je er nu even niets mee, laat het dan gaan.

Kwaliteit

Ik heb een vierjarige opleiding Psychic Reading gevolgd – en ben gediplomeerd – bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie.

Van daaruit ben ik ook lid van de Beroepsorganisatie voor Auralezers. Jaarlijkse herregistratie, bijscholing, beroeps- en klachtenprocedures staan borg voor een goede kwaliteit. Meer info via hun website of telefoon 06-337 39 089.

Logo van de Beroepsvereniging voor Aurareaders
– Concreet –
  • Ik geef readings veelal als begin van een therapie/coaching traject;
  • Na een korte introductie krijg van mij een reading die hout snijdt;
  • Dat kan soms best even ‘binnenkomen’, onthullend of verrassend zijn;
  • Vervolgens praten we na en leggen we een verband met je hulpvraag;
  • Een dergelijke sessie duurt 90-120 minuten en kost dan ook €120;
  • Na afloop krijgt je een audio-opname van de sessie toegestuurd;
  • Dus gun jezelf het cadeau van professionele reading & coaching, en …
MAAK EEN AFSPRAAK

“Gerphil heeft een reading gedaan bij een cliënt van mij die ik al ruim een jaar begeleid. Beiden kenden elkaar niet en wisten niets van elkaar. Ik was zeer verrast om te horen dat in de reading het kernprobleem van mijn cliënt, dat op heel jonge leeftijd is ontstaan, heel duidelijk naar voren kwam en door Gerphil helder is verwoord. Dat hij ook ziet welke ontwikkelingsweg heilzaam kan zijn geeft mij extra aanknopingspunten in mijn coaching.”

Ronald van Aalten