ONVREDE?

Hoe fijn zou het juist zijn als je kon leven in overeenstemming met je diepste – Essentiële – verlangen? Naar vrijheid, liefde, lichtheid, zin? Wat nu als je kon kiezen, dat dát je eigenste bezieling is? De KRACHT VAN JE VERLANGEN.

DE KRACHT VAN VERLANGEN
te zijn wie je bent

Het ware verlangen is om zonder verlangen te zijn.

Verlangen is méér dan vrij te willen zijn van wat je benauwt en beangstigt. Van wat je de levenslust ontneemt. Van hunkering ook naar liefde en aandacht – en je angst daarvoor.

De magie is dat als je je werkelijk toestaat te verlangen en tegelijk vervulling ervan los te laten, je de helende kracht van je (ziels-) verlangen kunt voelen.

Verbinding voelen met de puurheid van wat je ècht wil: om heel te zijn, innerlijke vrijheid en verbondenheid te voelen, zinvol en met zelfcompassie in het leven te staan. Dan is dat nu!

Hier vanuit kan je zo veel krachtiger aan je bevrijding en heling werken. Die leuke mens te zijn wie je eigenlijk bent, maar nog niet geloven kunt. De dromer in je uit te laten komen.

verlangen - de dromer in je uit laten komen

Alphonse de Lamartine

“Verlangen en liefde zijn de vleugels van de ziel.”

1. De weg naar vervulling

In een bekende Ierse grap vraagt een vreemdeling aan een turfsteker, in het ruige zuidwesten, de weg naar Dublin. Deze sluit, de omliggende moerassen, heuvels en veenputten overziend, zijn antwoord af met:

“But if I were you, I wouldn’t start from here”.

Zo voelt het ook, als je bijvoorbeeld:

  • in je leven steeds aanloopt tegen een gevoel van onvrede en benauwenis;
  • je lijdt onder levensangst, bindingsangst, lusteloosheid en knagende zelftwijfel;
  • jezelf steeds ziet wegcijferen voor anderen, hunkert naar erkenning en bevestiging;
  • makkelijk van slag raakt door anderen, maar ook door emoties van jezelf, die steeds opnieuw vanuit het niets over je heen vallen;

En daarvan verlost wil worden.

Je weet dat het onvermijdelijk is dat je, als je je daarvan wil bevrijden, je deze gevoelens echt zult moeten leren accepteren en doorstaan. Aan de andere kant ervan kunnen komen vraagt zelf-compassie en overgave. Lijden leren verdragen.

En toch …, I wouldn’t start from here.

Om in Dublin te komen, begin je bij het Dublin in je hart. Door ruimte te maken voor en contact met wat ‘Dublin’ betekent voor jou. En dan zou je zomaar kunnen bemerken  dat je er eigenlijk – overdrachtelijk – al bent.

Als je echt contact kunt maken met de liefde, vrede, vrijheid, levenslust die je zoekt, dan zijn die Zijnskwaliteiten al voelbaar in je als een levende werkelijkheid. Je hoeft ze bij wijze van spreken alleen maar ‘wakker te kussen’ – met de tedere kracht van je zielsverlangen.

Daar kan ik je bij begeleiden.

verlangen naar innerlijke rust

2. Innerlijke conflicten

Je diepste verlangen is natuurlijk verbonden met de pijn of het onvermogen dat je nu voelt. Met de lastige gevoelens die daarbij horen.

Daaraan ten grondslag liggen onopgeloste en bevroren, innerlijke conflicten. Oude overlevingsmechanismen ook, die je reflexmatig sturen.

Uitpraten …

Je kunt daar natuurlijk eindeloos over doorpraten. Het hoe en waarom proberen te ‘doorgronden’. Jezelf òm te denken.

Alleen, zo kom je niet bij de kracht van je verlangen, de rijkdom die jij bent. Alles in je verengt zich zo eerder tot een probleem.

… of in beweging brengen, voor èchte vrede

Door jezelf aan te spreken op het diepste verlangen achter je lastige gevoelens, ontstaat echter de mogelijkheid je bevroren innerlijke conflict – en daarmee jou – weer in stroming te brengen. Dat gaat natuurlijk met kraken gepaard.

Energetische bevrijding

Tegelijk wordt dat voelbaar als energetische bevrijding. (Kind)delen in jezelf die lang in een houdgreep gehouden zijn – en de levensenergie die daarin besloten ligt – komen voelbaar vrij.

“Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren.
Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg.“
Rainer Maria Rilke

3. De Queeste van Heling

Met welke lastige gevoelens en innerlijke conflicten je het ook te stellen hebt, de zoektocht (‘queeste’) naar heling doorloopt altijd een min of meer vast patroon. Een patroon dat opvallend parallel loopt met middeleeuwse ridderverhalen. Met jou als held(in).

Het begint met een impuls. Een innerlijke drang om op reis te gaan. Heling te zoeken, te groeien. De reis begint door daarbij stil te staan – bij het verlangen dat daaraan ten grondslag ligt.

Een stuk in vier bedrijven

Van hieruit gaan we vier fasen door. Of beter: vier werkstromen, want ze lopen deels gevolgtijdelijk, maar ook parallel. Waar uiteindelijk het verhaal stopt, jouw doel bereikt is, dat bepaal jij alleen.

De betovering doorbereken

Net als in die oude verhalen wordt er een betovering verbroken, of een draak verslagen. Dit meesterstuk is een verhaal apart.

Om daar ‘sterk’ genoeg voor te zijn moet je over uitzonderlijke krachten en vaardigheden beschikken. Dat vraagt training. Dat doen we door:

  • het contact met je lichaam te herstellen en verdiepen;
  • in de voelende staat te leren verblijven;
  • je hulpbronnen te herkennen en aan te spreken. En niet te vergeten:
  • de kracht van je Essentieel verlangen op te wekken als sterke metgezel op jouw reis.

De beloning

Als beloning wordt er een knappe prins(es) getrouwd, zinnebeeld voor je innerlijke geliefde, jouw Essentie, je persoonlijke Zijn.

Uiteindelijk beërf je het koninkrijk – rusten in Zijn en van daaruit doen wat je ècht wil.

Benieuwd? Maak dan een afspraak.

tastend naar je grond - een dieper verlangen

4. Maak vandaag een begin

Voel je, dit lezende, de impuls om met je gestolde innerlijke onvrede aan het werk te gaan? Je betovering te doorbreken?

Dan wil ik graag met jou de andere kant daarvan verkennen. Het Essentiële verlangen dat daarachter – in jou – verborgen ligt.

We kunnen het een ‘Zielsverlangen’ sessie noemen. Een introductiesessie, waarmee je contact maakt met de transformerende kracht die in jou sluimert.

Als de beweging die zo’n sessie in je los maakt je bevalt, en je voelt een klik met mij als begeleider, dan vergezel ik je graag verder. Op weg naar jouw heling.

Rainer Maria Rilke

“Dat is Verlangen: wonen in de golven
en geen thuis hebben in de tijd.
En dat zijn Wensen: fluisterende dialogen
tussen moment en eeuwigheid.”