COVID-19 Protocol

COVID-19 is een besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte die de komende tijd nog langdurig onder ons zal zijn. Het is dan ook zaak om de kans op besmetting met en verspreiding van het corona-virus tot een minimum te beperken. Vandaar dit protocol.

Inleiding

Essential Waves is een boutique praktijk voor Zijnsgeoriënteerde therapie, met een focus op cliënten met burn-out en AD(H)D, maar in bredere zin ook op cliënten met een verscheidenheid aan psychosociale, emotionele en spirituele (zingevings-) problematiek.

De ervaring leert dat de meeste cliënten een sterke voorkeur hebben voor face-to-face sessies. Het is van belang en in ieders verantwoordelijkheid om de kans op besmetting met COVID-19 tijdens deze sessies tot een minimum te beperken.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe wij daar samen zorg voor kunnen dragen en wat ik als therapeut daarvoor doe. Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM en GGD, alsmede de Leidraad infectiepreventie Covid-19, opgesteld door de koepels van beroepsverenigingen in de complementaire en alternatieve zorg, waaronder de RBCZ waar Essential Waves bij is aangesloten.

Deze richtlijnen zijn toegesneden op de aard en omvang van de praktijk bij Essential Waves, namelijk:

 • Kleinschalig en persoonlijk – met niet meer dan 3 sessies per dag (met tenminste een uur tussenpauze) en maximaal 10 per week;
 • Praktijk aan huis – zonder wachtkamer en indien nodig met gebruik van huistoilet beneden;
 • In een spreek-setting – met een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter en doorgaans zonder aanraking (tenzij – zeer incidenteel – therapeutisch noodzakelijk);
 • Regelmatige, veelal 2-wekelijkse sessies, waarbij afspraken ruim vooruit worden ingepland.

Algemene principes

Gezondheidscriterium

Face-to-face sessies kunnen alleen plaatsvinden als zowel ik (als therapeut) als jij als cliënt (èn jouw huisgenoten) geen griepachtige symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19, in het bijzonder:

 • regelmatig hoesten, kuchen of niezen (voor zover geen hooikoorts); en/of
 • koorts (38° of hoger); en/of
 • kortademigheid.

Wij zijn beide verantwoordelijk voor het tijdig kenbaar maken van deze klachten vóór de praktijk bezocht wordt. De afspraak kan dan naar wens worden verzet of omgezet naar een online sessie (wat trouwens een prima optie is, zie mijn artikel daarover).

Heb je een afspraak maar ervaar je dergelijke klachten, dan is het geen punt om dat desnoods last-minute kenbaar te maken. Liever heb ik natuurlijk dat je dat tijdig doet, maar “better safe than sorry”. De gebruikelijke afzeg clausule geldt dan niet.

Heb jij of één van je huisgenoten geen last van bovenstaande, maar wel van:

 • (neus)verkoudheid of loopneus;
 • keelpijn;
 • vage hoofdpijn;
 • onverklaarbare moeheid;
 • niet herleidbare diarree of buikklachten?

Dan is het verzoek daar ook vooraf melding van te maken. Onderling bespreken we dan of dit een ontmoeting in de weg staat.

Omgangsregels

Tijdens het bezoek aan de praktijk gelden de volgende omgangsregels:

 • Bij binnenkomst en vertrek geven we elkaar geen hand;
 • Gedurende het hele bezoek houden we een afstand van tenminste 1.5 meter in acht;
 • We niezen en hoesten in de elleboog; gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten.

Preventieve maatregelen

Voor en na je bezoek ontsmet ik het toilet, de deurbel, deurklinkers en trapleuningen – en was ik mijn handen (wat ik jou ook aanraad). Ook zorg ik voor voldoende ventilatie van de sessieruimte.

Verder:

 • Heb ik voor je op het toilet beneden zeep en papieren handdoekjes beschikbaar – met het verzoek daar gebruik van te maken; werp gebruikte handdoekjes in de daarvoor bestemde pedaalemmer;
 • Gebruik je tijdens de sessie de beschikbare papieren zakdoekjes, neem die dan zelf weer mee naar huis;
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken op weg naar en van de sessieruimte;
 • Voel je vrij de desinfectievloeistof te gebruiken die ik op de sessiekamer beschikbaar stel.

Vaccinatie

Voor mijzelf, mijn dierbaren en mijn cliënten en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid laat ik mijzelf vaccineren. Mijn eerste vaccinatie was 15 april, mijn tweede 7 juli. Het vermindert de kans zelf COVID-19 op te lopen en door te geven aanzienlijk. Ik wil al mijn cliënten aanraden zich zelf ook te laten vaccineren.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak accepteer je dit risico.

Communicatie over het protocol

Voor een goede werking van het protocol is het van belang dat je als cliënt tijdig en goed op de hoogte bent van wat je kunt verwachten en wat je zelf kunt bijdragen. Daarom:

 • Biedt de website deze pagina over dit protocol, waarnaar vanuit diverse relevante pagina’s en andere communicatie wordt verwezen;
 • Krijg je als je een nieuwe cliënt bent en je aanmeldt voor een eerste afspraak bij de bevestiging hiervan een link naar deze pagina en/of als document/bijlage toegestuurd;
 • Stuur ik je als nieuwe cliënt die na kennismaking besluit door te gaan een aangepaste begeleidingsovereenkomst, waarin naar het protocol op de website wordt verwezen en waarmee je je met ondertekening akkoord verklaart;
 • En als bestaande cliënt – van voor dit protocol – krijg je een email, waarin je dit document als bijlage krijgt plus een link naar de versie op de website.

Gerphil Kerkhof | Essential Waves – mei 2020 / april 2021