COVID-19 Protocol

COVID-19 is een besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte die waarschijnlijk nog lang onder ons zal zijn. Het is dan ook zaak om de kans op besmetting met en verspreiding van het corona-virus, ook via de praktijk van Essential Waves, tot een minimum te beperken.

Dit protocol wordt regerlmatig aangepast aan de laatste maatregelen.

Inleiding

Essential Waves is een boutique praktijk voor Zijnsgeoriënteerde therapie, met een focus op cliënten met burn-out en AD(H)D, maar in bredere zin ook op cliënten met een verscheidenheid aan psychosociale, emotionele en spirituele (zingevings-) problematiek.

De meeste cliënten van mij maken gebruik van de mogelijkheid van online sessies. Toch leert de ervaring dat cliënten op bereisbare afstand vaak een voorkeur hebben voor face-to-face sessies. Het is van belang en in ieders verantwoordelijkheid om de kans op besmetting met COVID-19 tijdens deze sessies tot een minimum te beperken.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe wij daar samen zorg voor kunnen dragen en wat ik als therapeut daarvoor doe. Deze richtlijnen zijn toegesneden op de aard en omvang van de praktijk bij Essential Waves, namelijk:

 • Kleinschalig en persoonlijk – met niet meer dan 3 sessies per dag (met tenminste een uur tussenpauze) en maximaal 10 per week;
 • Praktijk aan huis – zonder wachtkamer en indien nodig met gebruik van huistoilet beneden;
 • In een spreek-setting – met een onderlinge afstand van doorgaans tenminste 1,5 meter en veelal zonder aanraking (tenzij – zeer incidenteel – therapeutisch noodzakelijk);
 • Regelmatige, veelal 2-wekelijkse sessies, waarbij afspraken ruim vooruit worden ingepland.

Algemene principes

Gezondheidscriterium

Face-to-face sessies kunnen alleen plaatsvinden als zowel ik (als therapeut) als jij als cliënt (èn jouw huisgenoten) geen griepachtige symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19, in het bijzonder:

 • regelmatig hoesten, kuchen of niezen (voor zover geen hooikoorts); en/of
 • koorts (38° of hoger); en/of
 • kortademigheid.

Wij zijn beide verantwoordelijk voor het tijdig kenbaar maken van deze klachten vóór de praktijk bezocht wordt. De afspraak kan dan naar wens worden verzet of omgezet naar een online sessie. Bij (een vermoeden van) beginnende COVID-19 geldt de gebruikelijke afzegclausule niet.

Heb jij of één van je huisgenoten geen last van bovenstaande, maar wel van:

 • (neus)verkoudheid of loopneus;
 • keelpijn;
 • vage hoofdpijn;
 • onverklaarbare moeheid;
 • niet herleidbare diarree of buikklachten?

Ook dan is het verzoek daar vooraf melding van te maken. Oók als uit een test blijkt dat je op dat moment niet aantoonbaar COVID-19 hebt. Onderling bespreken we dan of dit een ontmoeting in de weg staat.

Omgangsregels

Tijdens het bezoek aan de praktijk gelden de volgende omgangsregels:

 • Bij binnenkomst en vertrek geven we elkaar geen hand;
 • Gedurende het hele bezoek houden we een afstand van tenminste 1.5 meter in acht;
 • We niezen en hoesten in de elleboog; gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten;
 • Gebruik je tijdens de sessie de beschikbare papieren zakdoekjes, neem die dan zelf weer mee naar huis;
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken op weg naar en van de sessieruimte.

Vaccinatie

Voor mijzelf, mijn dierbaren en mijn cliënten en vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel heb ik mijzelf (3x) laten vaccineren.

Hiermee voorkom ik bij infectie, wat nog altijd mogelijk is, een ernstig verloop van de ziekte. Bovendien verminder ik überhaupt de kans om COVID-19 op te lopen en weer door te geven aanzienlijk. Zo bescherm ik niet alleen mijzelf – persoonlijk ben ik erg gevoelig voor virusinfecties -, maar ook mijn cliënten.

Omgekeerd wil ik mijn cliënten dringend aanraden zich zelf ook te laten vaccineren respectievelijk de booster te nemen. In ieder geval wil ik mensen die nog niet gevaccineerd zijn vragen bij voorkeur gebruik te maken van online coaching (wat trouwens een prima alternatief is, zie mijn artikel daarover).

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, inclusief vaccinatie, blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak accepteer je dit risico.

Communicatie over het protocol

Voor een goede werking van het protocol is het van belang dat je als cliënt tijdig en goed op de hoogte bent van wat je kunt verwachten en wat je zelf kunt bijdragen. Daarom:

 • Biedt de website deze pagina over dit protocol, waarnaar vanuit diverse relevante pagina’s en andere communicatie wordt verwezen;
 • Stuur ik je als nieuwe cliënt die na kennismaking besluit door te gaan een aangepaste begeleidingsovereenkomst, waarin naar het protocol op de website wordt verwezen en waarmee je je met ondertekening akkoord verklaart.

Gerphil Kerkhof | Essential Waves – december 2021