COVID-19 Protocol

COVID-19 is een besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte die waarschijnlijk nog lang onder ons zal zijn. Het is dan ook zaak om de kans op besmetting met en verspreiding van het corona-virus, ook via de praktijk van Essential Waves, tot een minimum te beperken.

Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan de laatste maatregelen.

Inleiding

Essential Waves is een boutique praktijk voor Zijnsgeoriënteerde therapie, met een focus op cliënten met burn-out en AD(H)D, maar in bredere zin ook op cliënten met een verscheidenheid aan psychosociale, emotionele en spirituele (zingevings-) problematiek.

De meeste cliënten van mij maken gebruik van de mogelijkheid van online sessies. Toch leert de ervaring dat cliënten op bereisbare afstand vaak een voorkeur hebben voor face-to-face sessies. Het is van belang en in ieders verantwoordelijkheid om de kans op besmetting met COVID-19 tijdens deze sessies tot een minimum te beperken.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe wij daar samen zorg voor kunnen dragen en wat ik als therapeut daarvoor doe. Deze richtlijnen zijn toegesneden op de aard en omvang van de praktijk bij Essential Waves, namelijk:

 • Kleinschalig en persoonlijk – met niet meer dan 3 sessies per dag (met tenminste een uur tussenpauze) en maximaal 10 per week;
 • Praktijk aan huis – zonder wachtkamer en indien nodig met gebruik van huistoilet beneden;
 • In een spreek-setting – met een onderlinge afstand van doorgaans tenminste 1,5 meter en veelal zonder aanraking (tenzij – zeer incidenteel – therapeutisch noodzakelijk);
 • Regelmatige, veelal 2-wekelijkse sessies, waarbij afspraken ruim vooruit worden ingepland.

Algemene principes

Gezondheidscriterium

Face-to-face sessies kunnen alleen plaatsvinden als zowel ik (als therapeut) als jij als cliënt (èn jouw huisgenoten) geen griepachtige symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19, in het bijzonder:

 • regelmatig hoesten, kuchen of niezen (voor zover geen hooikoorts); en/of
 • koorts (38° of hoger); en/of
 • kortademigheid.

Wij zijn beide verantwoordelijk voor het tijdig kenbaar maken van deze klachten vóór de praktijk bezocht wordt. De afspraak kan dan naar wens worden verzet of omgezet naar een online sessie. Bij (een vermoeden van) beginnende COVID-19 geldt de gebruikelijke afzegclausule niet.

Heb jij of één van je huisgenoten geen last van bovenstaande, maar wel van:

 • (neus)verkoudheid of loopneus;
 • keelpijn;
 • vage hoofdpijn;
 • onverklaarbare moeheid;
 • niet herleidbare diarree of buikklachten?

Ook dan is het verzoek daar vooraf melding van te maken. Oók als uit een test blijkt dat je op dat moment niet aantoonbaar COVID-19 hebt. Onderling bespreken we dan of dit een ontmoeting in de weg staat.

Omgangsregels

De regels met betrekking tot afstand houden zijn breeduit versoepeld, dus ook in de praktijk. Dat betekent nu het volgende:

 • Bij binnenkomst en vertrek laat ik de wijze van begroeting helemaal aan jou – wat jij fijn vindt;
 • Gedurende het bezoek houden we vanzelf al een afstand van tenminste 1.5 meter in acht;
 • We niezen en hoesten in de elleboog; gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten;
 • Gebruik je tijdens de sessie de beschikbare papieren zakdoekjes, neem die dan zelf weer mee naar huis.

Vaccinatie

Voor mijzelf, mijn dierbaren en mijn cliënten en vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel heb ik mijzelf (3x) laten vaccineren.

Hiermee voorkom ik bij infectie, wat nog altijd mogelijk is, een ernstig verloop van de ziekte. Bovendien verminder ik überhaupt de kans om COVID-19 op te lopen en weer door te geven aanzienlijk. Zo bescherm ik niet alleen mijzelf – persoonlijk ben ik erg gevoelig voor virusinfecties -, maar ook mijn cliënten.

Omgekeerd wil ik mijn cliënten op het hart drukken zich zelf ook te laten vaccineren respectievelijk de booster te nemen.

Eind januari ’22 werd ik zelf ziek, ondanks vaccinaties en booster. Toch was ik erg blij met de ‘voorsprong’ die zij mijn immuunsysteem gegeven hebben in het neerslaan van de infectie. Hierdoor bleef het grotendeels beperkt tot een week algehele malaise, waarvan één dag lichte koorts en vooral een verpletterende vermoeidheid en dufheid. Toch kon ik wel degelijk voelen hoe anders en hoe gevaarlijk deze ziekte is, die je lijf compleet kan uitputten. Als een loopgravenoorlog. De manier waarop het je over je hele lichaam aanvalt, aanzet, gaf mij een idee hoe het óók kan uitpakken. Ook de nasleep van ruim een week intense vermoeidheid gaf mij een impressie hoe long-COVID moet voelen. Dit moet je niet willen riskeren. Zo blij dat mijn immuunsysteem vooraf goed getraind en geïnformeerd was, zodat de schade beperkt bleef.

Het goede nieuws is dat ik, volgens een recent gepubliceerd onderzoek van wetenschappers van de Oregon Health & Science University (OHSU), dankzij vaccinaties, booster èn ‘doorbraakinfectie’, nu over ‘super-immuniteit’ beschik.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, inclusief vaccinatie, blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak accepteer je dit risico.

Communicatie over het protocol

Voor een goede werking van het protocol is het van belang dat je als cliënt tijdig en goed op de hoogte bent van wat je kunt verwachten en wat je zelf kunt bijdragen. Daarom:

 • Biedt de website deze pagina over dit protocol, waarnaar vanuit diverse relevante pagina’s en andere communicatie wordt verwezen;
 • Stuur ik je als nieuwe cliënt die na kennismaking besluit door te gaan een aangepaste begeleidingsovereenkomst, waarin naar het protocol op de website wordt verwezen en waarmee je je met ondertekening akkoord verklaart.

Gerphil Kerkhof | Essential Waves – maart 2022