Burn-out – wie valt ten prooi?

Wie zijn het nou, die mensen die burn-out raken? En welke psychologische processen gaan bij mensen onder verhoogde druk - spanning, onzekerheid, angst - spelen, waardoor sommigen eerder breken dan andere?