TRANSFORMATIE
worden wie ik ben

Ik, Gerphil Kerkhof (1958), heb mij mijn leven lang bezig gehouden met transformatie en ontwikkeling: ontvouwing vanuit je diepste kracht – als mens en als organisatie. Dat geldt ook voor mijzelf. Mijn levensverhaal zelf is op te hangen aan drie grote persoonlijke omwentelingen in mijn leven: massa-werkloosheid en jonge vaderschap – scheiding en carrière – burn-out.

Van oorsprong studeerde ik Duits. Ik verdiepte mij, aan de hand van wat in woordkunst en verbeelding tot uitdrukking is gebracht, in wat de mens aan weemoed en verlangen drijft en boeit, bezwaart en verheft.

Na mijn studie heb ik mijzelf in korte tijd ‘omgebouwd’ tot consultant en strateeg op het snijvlak van business en informatie-technologie (IT) . 30 jaar lang stelde ik mij ten dienst van “IT-gedreven business transformatie”.

Essential Waves – een nieuw begin

Tenslotte voerde een burn-out mij door een stormachtige fase van “geforceerde persoonlijke ontwikkeling”. Deze wierp mij terug op mijn spirituele wortels – wat wil het leven van mij? Sindsdien wil ik mij wijden aan het begeleiden van mensen die, net als ik enkele jaren terug, verlangen naar geestelijke, gevoelsmatige en creatieve bevrijding. En ontwikkel ik mij tot coach met een spirituele ‘twist’ (kijk waar ik nu sta).

Gerphil Kerkhof

Maar wie ben ik?

Ik ben de trotse vader van drie zoons en opa van twee kleindochtertjes. Ik ben ook gepassioneerd fotograaf. Verder noemt men mij gevoelig en empathisch, geduldig en vasthoudend, indringend en respectvol, zachtmoedig van aard maar ook scherp van geest, diepzinnig doch pragmatisch, filosofisch en poëtisch – maar dat laat ik graag aan anderen. En humorvol, dat wil ik wel bekennen.

TRANS- FORMATIE

alles stroomt – ook je Zelf wil steeds opnieuw (uit)gevonden worden – ‘the story of my life’

Mijn Levensverhaal

… kan, zoals boven aangestipt, opgehangen worden aan de drie grote persoonlijke omwentelingen in mijn leven: massa-werkloosheid en jonge vaderschap – scheiding en carrière – burn-out. Elke periode heeft zo zijn eigen thema’s.

1. Taal en Verbeelding

Van oorsprong heb ik dus Duitse taal- en letterkunde gestudeerd. Eigenlijk hield ik mij bezig met de magie van taal en verbeelding. En met alles wat er leeft in de menselijke geest en hart. Daar bracht ik van alles mee in verband: filosofie, psychologie, sociologie – en het transcendente.

Gaandeweg drong het echter tot mij door, dat ik ‘de wereld’ in moest om mijzelf ‘next level’ te brengen. Daar werkzaam zijn, ervaring opdoen, concreet worden, invloed krijgen, groeien. Dus manoeuvreerde ik mij het bedrijfsleven in. Daartoe werd ik ook wel gestimuleerd door mijn jonge vaderschap: er moest immers brood op de plank. Een moeilijke fase, want het was crisistijd, er heerste massa-werkloosheid.

2. Technologie en Organisatie

Mijn ‘ingang’ was marketing en marktonderzoek in de opkomende automatisering. In het begin zette ik mijn spirituele zoektocht nog wel voort. Zo volgde ik drie jaar lang intuïtieve training bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie. Ook deed ik een jaar Hypnotherapie en hield ik mij bezig met geleide fantasie, visualisatie, de suggestieve kracht van taal en NLP. Mijn scheiding maakte het echter steeds moeilijker die twee sporen te blijven volgen. Dus wierp ik mij gaandeweg helemaal op mijn ‘echte werk’.

Zo ontwikkelde ik mij tot management consultant en tenslotte enterprise architect, bij een grote verscheidenheid aan organisaties. Het was werk dat het uiterste van je vraagt in termen van zowel abstract denken als overtuigen, beïnvloeden en belangen afwegen, invoelen en doorzetten. En eindeloos geduld oefenen en incasseren.

3. Zijn en Bewustzijn

‘Tenslotte’ raakte ik eind 2015 in een burn-out. De maanden ervoor bouwde zich rond mijn werk steeds meer spanning op. Toch zag ik het niet aankomen. In een paar weken tijd werd de grond onder me vandaan getrokken. Achteraf weet ik dat de aanloop al veel eerder begon. Ik schat vijf tot zeven jaar terug. Toenemende frustratie en boosheid, me onbegrepen voelen en onbestemd verdriet.

Mijn afglijden in burn-out kon ik eerst nog afwenden door verbeelding van wat in mij leefde – in mijn fotografie. Tot dat niet meer genoeg was. Ik moest terug naar wie ik was, naar wat er in mij leefde en geleefd wilde worden. Transformatie! Ontpoppen! Worden wie ik ècht ben!

Feitelijk sta ik nu aan het begin van dat nieuwe begin – met nu twee kleindochtertjes als startbewijs, hoe mooi is dat? Vanaf hier wil ik er zijn voor iedereen die naar zingeving en transformatie zoekt. Al dan niet met, net als ik, een kaartje ‘terug naar start’ in de hand.

Essentie = Transformatie = Metamorfose - de boeddha in jezelf, symbool voor de ware natuur van de geest

De golf die over mij kwam

Essential Waves ontstond gedurende die laatste crisis. Twee maanden voor ik daadwerkelijk onderuit ging wist ik het echt niet meer. Mijn leven moest over een andere boeg, maar welke?

Toen kreeg ik opeens die heldere ingeving: ik moest mensen begeleiden in hun spirituele en creatieve ontvouwing. Dat voelde echt als een roeping vanuit mijn Essentie.

Op het moment dat die ingeving bij mij binnenkwam viel alles op zijn plaats: waar mijn passie lag, waar mijn waarde lag en waar ik gefascineerd door ben. Mijn hele levensverhaal werd in één flits bevestigd en samengebracht.

Dat gaf mij de kracht om deze crisis te boven te komen – en de inspiratie om mij opnieuw en nu weer anders bezig te houden met ‘transformatie’ – metamorfose – de vlinder worden die al in je leeft.

Neem contact op

ZIE …
… DE MENS …

” … een koord over de afgrond, een gevaarlijk oversteken, een gevaarlijk onderweg zijn, een gevaarlijk omkijken, een gevaarlijk huiveren en stilstaan.” (Friedrich W. Nietzsche)

Waar ik nu sta

Therapie & Coaching – Vlak voor ik burn-out raakte, eind 2015, startte ik met de vierjarige opleiding tot Zijnsgeoriënteerd therapeut/coach bij het Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist. Momenteel ben ik zo goed als afgestudeerd.

Aanvullend heb ik in 2017 de opleiding tot Wandelcoach gevolgd bij het Instituut voor Duurzaam Werken (IDW). Bij wandelcoaching gebruik je de natuur om contact te leggen met je Essentie. Daarnaast behaalde ik in juli 2019 mijn diploma Psychosociale Basis Kennis (PSBK CPION) bij CIVAS.

Ik ontwikkel mij daarbinnen specifiek (ook) tot burn-out en ADD/ADHD coach. Hierbij bouw ik voort op mijn persoonlijke ervaring met burn-out, met Zijnsgeoriënteerde methodieken die mij persoonlijk geholpen hebben hiermee om te gaan, en met mijn eigen ADD.

Reading – Gedurende het basisjaar ‘herinnerde’ ik steeds meer mijn voorgaande spirituele en intuïtieve ontwikkeling. Zo pakte ik ook die draad op – begonnen in 1993-1996 toen ik mij drie jaar trainde in ‘psychic reading’ bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie in Haarlem. Begin 2018 sloot ik het 4e jaar (professionaliseringstraject) succesvol af en sindsdien mag ik mij professioneel auralezer noemen.

transformatie