ESSENTIAL WAVES

Je levensvreugde en -vervulling vinden begint bij jezelf – vandaag.

Als er iets knaagt en schuurt in je, maar je kan er de vinger niet op leggen.

Als je geen contact kunt maken met wat er echt in je leeft en gelééfd wil worden.

Maar ook als de verandering niet langer op je wacht, maar door je heen breekt, in een burn-out bijvoorbeeld.

Kortom, als iets in je roept om je leven over een ‘andere boeg’ te gooien. Wist je maar welke boeg …

Ik kan je daarbij coachen, want ik was daar ook.

Gerphil Kerkhof - voor reading, coaching en burn-out begeleiding

De andere boeg

Twee maanden vóór ik in een burn-out kopje onder zou gaan besefte ik, dat ik iets fundamenteel anders moest gaan doen. Op dat kruispunt ben ik gesprongen – en heb ik een wereld gewonnen.

De rest is niet zomaar geschiedenis, maar levenservaring die ik met je wil delen.

Hoe ik van betekenis kan zijn

Door je de rode lijnen in jouw leven te laten zien – met een reading van wat er in jouw ziel te lezen is.

Door wat er in je om aandacht vraagt vrij te helpen maken – je te coachen in de ontvouwing van jouw Essentie.

En specifiek bij burn-out: deze pijnlijke crisis aan te helpen grijpen als metamorfose, tot wie je werkelijk bedoeld was te zijn.

Kennis maken?

Hoeveel kennis en (levens-) ervaring ik soms ook verworven denk te hebben, ontwikkeling houdt nooit op. Ik ben ook nog volop ‘on the move’.

Laten we samen dan op reis gaan. Laat mij je begeleiden op jouw pad. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal en werk graag met je aan een nieuw hoofdstuk. Sta je open voor een vrijblijvende kennismaking?

Ik kijk naar je uit …

Maak een afspraak
ESSENTIAL READING

Vraag je je wel eens af wat er vlak onder je bewustzijnsdrempel schuurt en broeit? Wat voor jou op dit moment het grotere plaatje is? In een aurareading krijg je een kijk op jezelf vanuit spiritueel perspectief.

Meer over reading
ESSENTIAL COACHING

Zijnsgeöriënteerde coaching beoogt: gaan leven vanuit wie je ten diepste al bent. Vanuit afstemming op je Essentie kan je alles wat je daarin tegenhoudt aan.

Meer over coaching
ESSENTIAL BURN-OUT SURVIVAL

Ben je burn-out? Als ervaringsdeskundige weet ik dat het ook een kans voor je is: om je opnieuw af te stellen op wie je werkelijk bent.

Meer over burn-out survival
ESSENTIAL EXPRESSIONS

Beeld-taal is magie: fotografie – schrijven met licht – is een uniek spiritueel medium om anders te leren kijken, vooral ook naar jezelf.

Meer over expressions

LEES MIJN
ARTIKELEN

Vanuit mijn kennis en ervaring, als zijnsfilosoof en coach, schrijf ik regelmatig artikelen die je aan het denken willen zetten.

Zoals onlangs: artikelen over de limbische verklaring van burn-out en over burn-out als spirituele crisis. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief!

  • echte aandacht

Èchte Aandacht: een Queeste naar Heling bij ADD

In Scattered Minds legt Gabor Maté een overtuigend verband tussen AD(H)D en vroegkinderlijk trauma. Het biedt mij daarmee drie belangrijke ontbrekende puzzelstukjes om de werking van een op heling gerichte, Zijnsgeoriënteerde benadering te verklaren. Gebaseerd op zelf-acceptatie en zelfliefde, èchte aandacht voor jezelf.

  • rouw - een regenboog van rouw

Een regenboog van rouw

Rouw om een dierbare naaste is een intens proces dat tijd en aandacht vraagt. Vooral als het (een van) je ouders betreft kan het spiritueel gezien echter juist ook een heilzaam en bevrijdend proces zijn. Welke aspecten daarin te onderscheiden zijn, daarover gaat dit artikel.

  • in relatie met een ADD-er

Jij en de AnDDer

De duurzame liefdesrelatie wordt met recht een smeltkroes van mens-wording en persoonlijke, spirituele ontwikkeling genoemd. Hoe is dat anders als je partner onverbeterlijk AnDDers is - ADD heeft? Hoe ga je daarmee - en vooral ook: met jezelf binnen die relatie - om?