Reading 2017-10-15T17:34:28+00:00

ESSENTIAL READING

In een reading krijg je een spirituele kijk op jezelf en je ontwikkeling. Het onder woorden horen brengen van die ontwikkeling, haar achtergronden, de zijnskwaliteiten die daarbij van belang zijn en wat er diep in je op gevoelsmatig vlak speelt, kan helend en bevrijdend zijn en aanzetten tot actie.

MAAK EEN AFSPRAAK

EEN READING GEEFT INZICHT

In periodes van snelle ontwikkeling of crisis wil je graag overzicht – er even uit getild worden om te zien waartoe het leidt, waarom het je overkomt en wat er precies ‘aangeraakt’ wordt.

Dat geldt ook als je juist het idee hebt stil te staan, je stagnatie, leegte en een vage ontevredenheid of benauwenis voelt. Of ‘gewoon’, omdat je nieuwsgierig bent.

Een reading (ook wel: auralezing) geeft dan inzicht vanuit het perspectief van jouw innerlijke wijsheid, je ziel of ‘Essentie’. Inzicht in wat er nu in je tot ontknoping komt. En in de ervaringen en gevoelens die daaraan ten grondslag liggen.

reading legt diepere structuren, gevoelens en overtuigingen bloot

En voor therapeuten:

Als je cliënt zelf moeilijk onder woorden kan brengen wat er aan de hand is kan een reading het therapeutisch of coaching proces aanmerkelijk versnellen. In één reading sessie worden immers al (een groot deel van) de kaarten op tafel gelegd. Zowel qua kwaliteiten als ontwikkeling en achtergronden, in hun onderlinge samenhang. Meer hierover verderop.

CONCREET RESULTAAT

Alleen al het onder woorden gebracht krijgen, aanhoren en herkennen van waar je staat in jouw ontwikkeling en wat er diep van binnen aan het gebeuren is, kan helend en bevrijdend werken.

1. Hoe gaat het in zijn werk?

Een reading duurt anderhalf tot twee uur. Eerst zal ik me op je afstemmen. Het begin van de reading is daarmee stil, een stilte die tot een paar minuten kan duren. Als ik zover ben vraag ik je naam.

Ik begin met jou als geheel – je aura, je energiesysteem – voor de hoofdlijnen. Vervolgens ga ik je chakra’s één voor één af. Elk chakra, van voeten tot kruin, staat voor een bepaald bewustzijnsaspect.

Moet jij iets doen?

Voor het ontvangen van een reading hoef jij niets te doen, alleen te luisteren. Regelmatig zal ik je vragen je volledige naam te noemen, om mij te helpen me op je afgestemd te houden. Ook zal ik regelmatig vragen of het duidelijk en herkenbaar voor je is.

Wat krijg je mee?

De reading wordt integraal opgenomen en de opname zal ik je na afloop toesturen via wetransfer.

MAAK EEN AFSPRAAK

2. Als vervolg: coaching?

Je kunt een reading losstaand doen, maar ook inpassen in een begeleidingstraject: therapie of coaching. Een reading is een prima start daarvoor. Het legt in een korte tijd alle belangrijke thema’s voor dit moment op tafel. Met die input zal coaching veel sneller to-the-point zijn en resultaat opleveren.

Vervolg-coaching of therapie bij je eigen coach of therapeut

Soms zal je naar mij verwezen zijn door je eigen therapeut of coach. In dat geval maak je zelf een samenvatting en stuur je dit (en/of de opname) naar hem of haar toe.

Essential Coaching – begeleiding door Essential Waves

Overweeg je coaching van mij, dan is het raadzaam dat vooraf aan te geven. Maak dan aantekeningen tijdens de reading, zodat je na afloop de belangrijkste punten kan samenvatten.

Je krijgt dan als ‘huiswerk’ mee, om per aspect het verband aan te geven met de jouw coaching-vraag en de gewenste uitkomst. Dat bespreken we dan de volgende keer.

Ik vond het bijzonder prettig dat Gerphil heel rustig benoemde wat hij zag en dat hij mij uitnodigde om vragen te stellen als mij iets niet duidelijk was. Het was een fijne reis door mijn chakra’s waarin ik enerzijds bevestigd kreeg wat ik al min of meer wist en anderzijds nieuwe verrassende handvatten kreeg voor mijn verdere ontwikkeling.

Ronald van Aalten

Gezien willen worden, is voor mij een kwetsbaar en actueel thema. Tijdens de aurareading door Gerphil voelde ik mij meer dan 100% gezien. Ongelooflijk dat iemand die ik nauwelijks ken, zo scherp en volledig inzicht geeft in mijn ‘zijn’. Bevestiging, herkenning, verdriet, vertrouwen, liefde, er mogen zijn. Het was er allemaal. Een waardevolle ervaring die ik koester en waarmee ik verder kan met mijzelf ontwikkelen.

Joke van Ballegooijen

Tijdens de aura reading viel het mij op dat ik woorden hoorde die precies pasten bij het gevoel wat ik over mijn leven en mezelf had. Alleen had ik die woorden zelf nog niet gevonden. Gerphil Kerkhof gaf tijdens de sessie helder weer wat er in mij om ging. Dus voor mij was deze ervaring heel verrassend en passend in het moment waar ik stond.

Brenda Karsten

De auralezing door Gerphil gaf mij veel inzicht in mijn eigen kwetsbare plekken. Ook de beeldende beschrijving van waar mijn ontwikkeling nog meer naar toe zou kunnen motiveerde mij. Voor mij was de auralezing dan ook een mooie stap om dichter bij mezelf te komen en Gerphil deed dit bijzonder prettig, alsook de uitwerking op papier daarna was fijn om te lezen.

Anja Koning

Gerphil creëert vooraf en tijdens de reading een veilige sfeer waarin het prettig en goed voelt. Tijdens de reading hoor ik het “verhaal over mezelf”, opvallend duidelijk en kloppend! Tijdens de reading zijn er ook voldoende momenten waarop vragen gesteld kunnen worden en verdere uitleg gegeven wordt. Al met al een bijzondere ervaring.

Alexa Hillen

Tijdens de auralezing wist Gerphil heel zuiver mijn kern uit te tekenen. Ik vond het heel bijzonder dat ik, op mijn pad naar verbinding met mijn essentie, mijn levensverhaal zo helder en herkenbaar verwoord hoorde door een onbekende die ik nog nooit had gesproken of gezien. Het heeft mij gesterkt in het besef dat ik mijn eigen unieke pad bewandel. En hoe waardevol een reading kan zijn.

Marijke Lucassen

Alles en iedereen wil gehoord en gezien worden, zo ook de ziel die in je huist. Gerphil luistert en vertaalt op een rustige liefdevolle manier wat de ziel bloot wil geven op dat moment. Ontroerend om te horen en voelen wat er in je speelt en leeft zodat je daaraan gehoor kunt geven. Onduidelijke gevoelens worden zichtbaar en gevoelens van “dat dacht ik al ” worden bevestigd. Mooi om feedback van je systeem via Gerphil te mogen ontvangen.

Anja de Knecht

Ik heb de reading als zeer prettig ervaren. Gerphil komt over als een rustige en evenwichtige man die me een veilig gevoel gaf waardoor ik me kon openstellen voor zijn bevindingen. Over de inhoud van zijn reading kan ik zeggen dat er veel van wat er reeds sluimerde in mijn onderbewuste door Gerphil werd benoemd en zo ook mijn ‘weten’ werd. Al met al heeft de reading me richting en zelfvertrouwen gegeven.

Gea Beukema

Ben erg onder de indruk! Een prachtige lezing van wie ik ben en waar ik sta en ook naar waar ik ga!
Heel veel dank!

Mark de Haan

Ik was zeer onder de indruk hoe Gerphil op een kalme maar doortastende manier steeds de juiste woorden vond om mijn levensverhaal met veel detail te beschrijven. De reading bracht mij niet alleen veel herkenning, maar ook nieuwe aanknopingspunten om verder te onderzoeken. Ik ging vol energie en uitgebalanceerd de deur uit.

Robert-Jan Elias

In een fase van twijfel, me afvragend op welk spoor ik zit en of dat dan het goede is, kreeg ik een verbazingwekkend juiste en heldere kijk op mezelf. In alle rust ontvouwde Gerphil degene die ik ben én verwoordde hij de behoefte die ik heb nu ik bij het ouder worden een andere fase voel aanbreken.

Mieke Damave

De reading van Gerphil heeft mij op een diep niveau bevestigd in wie ik ben en waar ik nu sta. Het was bijzonder om zoveel in zijn reading te herkennen. Maar wat mij vooral heeft geraakt is iets te kunnen horen over wat er onder de oppervlakte bij mij speelt maar voor mij nog niet concreet te benoemen was. Een aantal kwartjes zijn gevallen en ik voel kracht, ruimte en nieuwe energie. Dat wens ik iedereen toe!

Cisca Jonkman

3. Voor therapeuten en coaches

Ik werk graag met coaches en therapeuten samen, door in het kader van hun traject met hun cliënten een ondersteunende reading te doen.

Waarom zou je je cliënten doorverwijzen voor een reading?

Cliënten hebben vaak moeite om wat er in hen leeft uit te drukken. Daardoor kan het lijken dat de intake zich telkens herhaalt. Of hebben coach en cliënt het gevoel in kringetjes rond te draaien. Dan kan een auralezing een enorme impuls geven.

Hoe werken wij dan samen?

Wil je een cliënt naar mij doorverwijzen, laat mij dan weten van wie ik een aanvraag mag verwachten. Naam en contactgegevens van je cliënt zijn genoeg.

Je cliënt vraag ik om een samenvatting of uitwerking te maken en die samen met de opname naar je toe te sturen. Eventueel hebben wij na afloop kort telefonisch overleg.

Als onderdeel van de samenwerking zullen we overeenkomen dat ik mij zal onthouden van het aanbieden van vervolgsessies aan de doorverwezen cliënt – tenzij wij in voorkomende gevallen anders overeenkomen.

Concreet

  • In het kader van mijn opleiding bied ik nu nog proefreadings aan.
  • Hou rekening met een duur van anderhalf tot twee uur.
  • Na afloop krijgt je een audio-opname van de sessie toegestuurd.
  • Dus help jezelf en mij en …
MAAK EEN AFSPRAAK

“Gerphil heeft een reading gedaan bij een cliënt van mij die ik al ruim een jaar begeleid. Beiden kenden elkaar niet en wisten niets van elkaar. Ik was zeer verrast om te horen dat in de reading het kernprobleem van mijn cliënt, dat op heel jonge leeftijd is ontstaan, heel duidelijk naar voren kwam en door Gerphil helder is verwoord. Dat hij ook ziet welke ontwikkelingsweg heilzaam kan zijn geeft mij extra aanknopingspunten in mijn coaching.”

Ronald van Aalten