Burn-Out Survival 2017-10-03T19:30:46+00:00

ESSENTIAL BURN-OUT SURVIVAL

De kern van de Essential Waves benadering van burn-out coaching is: het onderkennen van burn-out als kans – tot het hervinden van je authentieke innerlijke kracht – om er van daaruit vitaler en gelukkiger uit te komen.

MAAK EEN AFSPRAAK

EEN UNIEKE KIJK
op burn-out coaching

Burn-out coaching is mijn grote passie

Vanuit een unieke visie: burn-out als wake-up call van je diepste zelf. Een daad van verzet van lichaam, geest en gevoel. Als een mogelijkheid tot een nieuw begin – metamorfose-pijn.

Coaching ook in context: burn-out als teken dat er iets moet gebeuren in het team, het bedrijf. Dus ook de omgeving moet meebewegen om breeduit bevlogenheid te herstellen.

HOEZO
SURVIVAL?

Burn-out is een ultieme verzetsdaad van je levenslust. Daarom deinzen we niet terug naar de ‘normaliteit’ van waar we gekomen zijn, maar gebruiken die levenskracht om deze chaos te doorstaan en te doorleven. De bergen óver te trekken, naar wat ons diep van binnen drijft en trekt!

1. Burn-out coaching – leren blijven bij je pijn

Als je echt in een burn-out zit, wat heel iets anders is dan overspannenheid, dan is er meer dan alleen totale uitputting. Emotioneel ga je door een achtbaan van verdriet, woede en andere heftige emoties. Ook je lichaam voelt anders, je werkelijkheidsbeleving is vreemd. En je verstand, waar je altijd op kon vertrouwen, werkt niet meer.

Je eerste neiging is: zo snel mogelijk proberen ‘terug naar normaal’ te gaan. Weinig kans – hoe harder je je verzet, hoe meer pijn het doet. En terug naar ‘normaal’ bestaat gewoonweg niet, want ‘normaal’ heeft je ziek gemaakt. Je kunt alleen ‘vooruit’.

Survival

Dat betekent: eerst maar bij de pijn te blijven en leren er voor jezelf te zijn. Zie het als overleven in de jungle, de bergen, de woestijn: om je kern te vinden, en er sterker, meer jezelf weer uit te komen.

Burn-out als Kans

Dan zal je zien, dat burn-out ook een kans voor je kan zijn:

  • Er is even geen gisteren en morgen meer – alleen maar vandaag, nu. Het dwingt je stil te staan bij hoe het nu is.
  • Je lichaam voelt anders, de werkelijkheid vreemd. Als je doorbijt kan je je een meer open manier van ‘zijn’ en ‘ervaren’ eigen maken.
  • Je verstand (denken, verklaren, plannen, geheugen) ligt lam. Daardoor is er nu ruimte voor direct contact met je gevoelens. Pijnlijk eerst – maar het geeft ook zoveel meer kleur aan liefde en vriendschap, ontroering, vreugde!
  • Met alle stress en emoties komen ook oude, weggestopte gevoelens en herinneringen omhoog. Nu is er de mogelijkheid ze onder ogen te zien en op te ruimen.

Hoe rijk kan je leven wel niet worden?

Burn-Out Coaching op Survival

Echt effectieve burn-out coaching betekent dan ook: je jungle te helpen leren kennen en verkennen, leren zorgen voor jezelf, omgaan met je gevoelens.

En terug gaan naar je kern, wat voor jou echt belangrijk is: je Essentie te leren kennen.

burn-out coaching

2. Mijn burn-out-komst

Natuurlijk was het soms heel erg lastig en pijnlijk. En nog steeds, ruim een jaar later, komen soms de symptomen even terug. Als ik erg moe ben, of spanning ervaar. Dan herinner ik mij weer even hoe zwaar het was, hoe diep gewond ik ben.

En toch …

Toch heeft (de manier waarop ik omgegaan ben met) mijn burn-out mij ook veel gebracht. Zoveel, dat ik het niet gemist had willen hebben:

  • Ik leef meer dan ooit vanuit mijn hart. Ik voel mij daardoor bezield door wat ik echt van binnen als betekenisvol ervaar.
  • Mijn gevoelens beleef ik veel intenser, zowel de fijne als de lastige. Daardoor heeft mijn leven veel meer diepgang en kleur.
  • Doordat ik zo vanuit mijn diepste zelf leef, raakt het oordeel van anderen mij minder dan voorheen.
  • Mijn relaties zijn meer hart-tot-hart en daardoor verrijkender.
  • Creatief gezien ben ik eigenwijzer dan tevoren. Ik doe de dingen zoals ze in mij opkomen, zoals ik ze zie.

X-Factor: Vertrouwen!

De belangrijkste factor was, dat ik er vanaf het begin van overtuigd was, dat ik hier sterker dan ooit uit zou komen.

Dat de chaos heilzaam was, als een soort koorts, die wat niet meer past wegbrandt, oplost, af laat vloeien. Dat er uit die soep van mij, gevangen in de cocon die burn-out heette, uiteindelijk een vlinder zou groeien, of een ander onvoorstelbaar wezen.

MAAK EEN AFSPRAAK

“Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.”

Henry David Thoreau

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.”

John F. Kennedy

“Feelings are your guide. Trust your feelings and learn to express them, and do not blame anyone for how you feel. Be yourself, observe yourself. Look to understand any crisis you have been in or will be in.”

Barbara Marciniak

“I’m convinced that, when everything is wiped blank, it’s life ’s way of forcing you to become acquainted with and aware of who you are now, who you can become. What is the fulfillment of your soul?”

Jennifer DeLucy

“Crisis is what suppressed pain looks like; it always comes to the surface. It shakes you into reflection and healing.”

Bryant McGill

“Crisis is een productieve toestand – je moet hem alleen van de bijsmaak van de catastrofe ontdoen.”

Max Frisch

“Have you ever noticed that just before something big happens in life, there is a crisis of some sort?”

Tobin Wilson

3. Een organisatorische kijk

Mensen die in een burn-out raken behoren van oorsprong tot de meest gedreven, bevlogen medewerkers. Het zijn meestal organisatorische factoren, die hen uiteindelijk de das om doen. Slecht management, te weinig middelen en ontbrekende sociale ondersteuning en veiligheid worden vaak genoemd als redenen waarom mensen afknappen.

Kanariepietje in de kolenmijn

Terecht merkt men vaak op, dat burn-out betroffenen gezien moeten worden als de kanariepietjes in de kolenmijn: vallen mensen ten prooi aan burn-out, dan is het voor de organisatie oppassen geblazen. In dat kader spreken we ook van ziekmakende organisaties.

Omgeving: verander mee!

Burn-out coaching mag daarom niet beperkt zij tot het oplappen en terug plaatsen van mensen naar hun ‘vertrouwde’ werkplek. Ook daar zal wat moeten veranderen.

Een eerste minimale stap is het begeleiden van de direct leidinggevende: in het bijstaan en begrijpen van de medewerker in burn-out; bij re-integratie; en bij het tegelijk verbeteren van het team. Alleen dan is duurzaam herstel en behoud van de medewerker mogelijk.

Een stap vóór zijn: coaching op arbeidsvreugde!

Wij zouden daarin nog een stapje verder willen gaan. Je zou je niet moeten beperken tot burn-out herstel, of preventie door stress management, maar je richten op arbeidsvreugde. Medewerkers die plezier beleven aan hun werk worden minder ziek, zorgen goed voor zichzelf, zijn loyaal, energiek, stress bestendiger, en ontwikkelen sterke ‘aanstekelijke’ netwerken in de organisatie. Dat alles draagt bij aan zowel efficiency als innovativiteit.

Uit onderzoek van BlessingWhite (2013) blijkt dat maar 31% van de medewerkers in de EU ‘engaged’ is. Hier is zoveel te winnen! Essential Waves ontwikkelt daarom visies en benaderingen hoe organisaties kunnen sturen op arbeidsvreugde – graag sámen met u!

Neem contact met mij op
burn-out coaching

4. Wat maakt de Essential Waves aanpak uniek?

Er zijn drie belangrijke redenen om voor mijn / Essential Waves’ aanpak te kiezen:

Ervaringsdeskundig

Er zijn vele therapeuten en coaches die begeleiding bieden voor mensen in een burn-out. Er zijn er maar weinig die het zelf meegemaakt hebben – zoals ik – en die dus echt weten wat jij voelt. Ervaringsdeskundig betekent ook: dat ik mijn opleiding startte mèt mijn burn-out. Dus weet wat werkt en niet werkt. Ik heb geleerd mijzelf te begeleiden en de juiste methodieken te gebruiken. Dat kan ik jou ook leren.

Werkvloerervaring

Ook dat ik meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven heb gewerkt bij een diversiteit aan werkgevers. Daarbij deed ik veel ervaring op met wat er organisatorisch en persoonlijk werkt en niet, stress veroorzaakt en arbeidsvreugde geeft. Ik weet dus hoe het is in het bedrijfsleven.

Visie

Tenslotte ben ik gericht op persoonlijke groei en zelfbevrijding – niet op het herstellen van de situatie vóór je burn-out. Dat betekent óók: dat ik als het even kan ook je leidinggevende mee wil nemen, liefst je organisatie – en samen gaan sturen op arbeidsvreugde.

Mijn doel

Dat mensen weer herboren en met volop levensvreugde en -vervulling in het leven komen staan. En gezonde organisaties waar mensen met enthousiasme werken.

EEN NIEUWE TOEKOMST

Wij zijn er niet op gericht om jou even ‘beter’ maken, maar om je te trainen in bewustwording en zelf-ontplooiing voor de rest van je leven.