Burn-Out Survival 2018-02-06T18:55:02+00:00

ESSENTIAL BURN-OUT SURVIVAL

De kern van de Essential Waves benadering van burn-out coaching is: het onderkennen van burn-out als kans – tot het hervinden van je authentieke innerlijke kracht – om er van daaruit vitaler en gelukkiger uit te komen.

MAAK EEN AFSPRAAK

EEN UNIEKE KIJK
op burn-out coaching

Burn-out coaching – ik weet er alles van

Ik heb het zelf ook doorgemaakt. Van daaruit weet ik hoezeer het je óók kan brengen naar wie je werkelijk bent. Door aansluiting te vinden met de natuurlijke kracht van je Essentie.

Dat vraagt burn-out te zien als wake-up call van je diepste zelf. Een daad van verzet van lichaam en geest. Als een mogelijkheid tot een nieuw begin.

Het begint met acceptatie van precies zoals je nu bent. Met Zelfbewustzijn en Persoonlijk Leiderschap als doel. Een proces, dat ook de organisatie niet onberoerd kan laten.

burn-out coaching

HOEZO
SURVIVAL?

Burn-out is een ultieme verzetsdaad van je levenslust. Daarom deinzen we niet terug naar de ‘normaliteit’ van waar we gekomen zijn, maar gebruiken die levenskracht om deze chaos te doorstaan en te doorleven. De bergen óver te trekken, naar wat ons diep van binnen drijft en trekt!

1. Burn-out coaching – leren blijven bij je pijn

Als je echt burn-out bent sta je lichamelijk en geestelijk volkomen uit het lood. Emotioneel ga je door een achtbaan van heftige emoties. Ook je lichaam voelt anders, je werkelijkheidsbeleving is vreemd. En je verstand, waar je altijd op kon vertrouwen, werkt niet meer.

Je eerste neiging is: zo snel mogelijk proberen ‘terug naar normaal’ te gaan. Weinig kans – hoe harder je je verzet, hoe meer pijn het doet. En terug naar ‘normaal’ bestaat gewoonweg niet, want ‘normaal’ heeft je ziek gemaakt. Je kunt alleen ‘vooruit’.

Survival

Dat betekent: eerst maar bij de pijn kunnen blijven en leren er voor jezelf zijn. Zie het als overleven in de woestijn: om je kern te vinden, en er sterker, meer jezelf weer uit te komen. De branding te durven doorstaan – want pas daarachter wacht je nieuwe grond onder de voeten.

Burn-out als Kans

Dan zal je zien, dat burn-out ook een kans voor je kan zijn:

 • Er is even geen gisteren en morgen meer – alleen maar vandaag, nu. Het dwingt je stil te staan bij hoe het nu is.
 • Je lichaam voelt anders, de werkelijkheid vreemd. Als je doorbijt kan je je een meer open manier van ‘zijn’ en ‘ervaren’ eigen maken.
 • Je verstand (denken, verklaren, plannen, geheugen) ligt lam. Daardoor is er nu ruimte voor direct contact met je gevoelens. Pijnlijk eerst – maar het geeft ook zoveel meer kleur aan liefde en vriendschap, ontroering, vreugde!
 • Met alle stress en emoties komen ook oude, weggestopte gevoelens en herinneringen omhoog. Nu is er de mogelijkheid ze onder ogen te zien en op te ruimen.

Hoe pijnlijk ook – in het lood schuilt goud, een startkapitaal voor een herwonnen leven.

Stapsgewijs naar wie je werkelijk bent

Het proces begint bij bewust en vrij bij je lichaam en emoties kunnen zijn. Geleidelijk maken we contact met wat jou tegenhoudt, beklemt en benauwt – en zetten daar de beleving van jouw Essentie tegenover.

Zelf-bewust gaan we verder met het ontdekken van de betekenis van dit alles. Hoe je kunt doen wat je werkelijk wil – en wat je daarin tegenhoudt.

burn-out coaching

2. Mijn eigen burn-out-komst

Eind 2015 raakte ik zelf behoorlijk burn-out. Natuurlijk was dat heel erg lastig en pijnlijk. En zelfs meer dan anderhalf jaar later kwamen soms de symptomen even terug. Als ik erg moe was, of ergens tegenop zag. Dan herinnerde ik mij weer even hoe zwaar het was, hoe diep gewond ik ben.

En toch …

Toch heeft (de manier waarop ik omgegaan ben met) mijn burn-out mij ook veel gebracht. Zoveel, dat ik het niet gemist had willen hebben:

 • Ik leef meer dan ooit vanuit mijn hart. Ik voel mij daardoor bezield door wat ik echt van binnen als betekenisvol ervaar.
 • Mijn gevoelens beleef ik veel intenser, zowel de fijne als de lastige. Daardoor heeft mijn leven veel meer diepgang en kleur.
 • Doordat ik zo vanuit mijn diepste zelf leef, raakt het oordeel van anderen mij minder dan voorheen.
 • Mijn relaties zijn meer hart-tot-hart en daardoor verrijkender.
 • Creatief gezien ben ik eigenwijzer dan tevoren. Ik doe de dingen zoals ze in mij opkomen, zoals ik ze zie.

X-Factor: Vertrouwen!

De belangrijkste factor was, dat ik er vanaf het begin van overtuigd was, dat ik hier sterker dan ooit uit zou komen.

Dat de chaos heilzaam was, als een soort koorts, die wat niet meer past wegbrandt, oplost, af laat vloeien. Dat er uit die soep van mij, gevangen in de cocon die burn-out heette, uiteindelijk een vlinder zou groeien, of een ander onvoorstelbaar wezen.

MAAK EEN AFSPRAAK

“Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.”

Henry David Thoreau

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.”

John F. Kennedy

“Feelings are your guide. Trust your feelings and learn to express them, and do not blame anyone for how you feel. Be yourself, observe yourself. Look to understand any crisis you have been in or will be in.”

Barbara Marciniak

“I’m convinced that, when everything is wiped blank, it’s life ’s way of forcing you to become acquainted with and aware of who you are now, who you can become. What is the fulfillment of your soul?”

Jennifer DeLucy

“Crisis is what suppressed pain looks like; it always comes to the surface. It shakes you into reflection and healing.”

Bryant McGill

“Crisis is een productieve toestand – je moet hem alleen van de bijsmaak van de catastrofe ontdoen.”

Max Frisch

“Have you ever noticed that just before something big happens in life, there is a crisis of some sort?”

Tobin Wilson

3. Wat maakt Essential Waves uniek?

Er zijn drie belangrijke redenen om voor mijn / Essential Waves’ aanpak te kiezen:

Ervaringsdeskundig

Er zijn vele therapeuten en coaches die begeleiding bieden voor mensen in een burn-out. Er zijn er echter maar weinig die het zelf meegemaakt hebben – zoals ik – en die dus echt weten wat jij voelt.

Ervaringsdeskundig betekent ook: dat ik mijn opleiding tot Zijnsgeoriënteerd coach startte tijdens mijn burn-out èn daarbij tevens zelf coaching kreeg. Dus weet ik van binnenuit wat werkt en niet werkt – en waarom. Die inzichten heb ik verder uitgebouwd met specifieke aanvullende studie. Deze deskundigheid vindt zijn weg in een stroom artikelen over het onderwerp.

Op basis daarvan werk ik samen met Stichting Burnout in Nederland en het Instituut voor Duurzaam Werken in België.

Werkvloerervaring

Tegelijk heb ik meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, in meerdere sectoren en bij verschillende werkgevers. Daarbij deed ik veel ervaring op met wat er organisatorisch en persoonlijk werkt en niet werkt, wat stress veroorzaakt en arbeidsvreugde geeft. Ik weet dus ook op dit vlak van binnenuit hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat.

Unieke benadering

Op basis van die kennis en ervaring heb ik “Branding” ontwikkeld, een eigen Zijnsgeoriënteerde benadering van burn-out coaching. Deze onderscheidt zich door:

 • een positieve visie op burn-out en de (burn-out) mens;
 • een focus op persoonlijke groei en zelfbevrijding – niet op het herstellen van de situatie vóór je burn-out;
 • een benadering die óók kritisch naar de organisatie durft te kijken.

Neem contact met mij op
burn-out coaching

4. Vergeet de organisatie niet!

Mensen die in een burn-out raken behoren van nature tot de meest bevlogen medewerkers. Het zijn veelal organisatorische factoren die hen uiteindelijk de das om doen. De managementstijl, rolconflicten en te weinig middelen, ontbrekende sociale ondersteuning en veiligheid worden vaak genoemd als redenen waarom mensen afknappen.

Kanariepietje in de kolenmijn

Terecht merkt men daarom vaak op, dat mensen die burn-out raken gezien moeten worden als de kanariepietjes in de kolenmijn. Vallen mensen ten prooi aan burn-out, dan is het voor de organisatie oppassen geblazen.

Omgeving: verander mee!

Burn-out coaching mag daarom niet beperkt zijn tot het oplappen en terug plaatsen van mensen naar hun ‘vertrouwde’ werkplek. Vaak zal ook daar wat moeten veranderen. Alleen dan is duurzaam herstel en behoud van de medewerker mogelijk.

Een stap vóór zijn: coaching op arbeidsvreugde!

Wij zouden daarin nog verder willen gaan. Je zou je niet moeten beperken tot burn-out herstel of preventie, maar je richten op arbeidsvreugde. Medewerkers die plezier beleven aan hun werk worden minder ziek, zorgen goed voor zichzelf, zijn loyaal, energiek, stressbestendiger, en ontwikkelen sterke ‘aanstekelijke’ netwerken in de organisatie. Dat alles draagt bij aan zowel efficiency als innovativiteit.

EEN NIEUWE TOEKOMST

Het gaat er niet om jou ‘beter’ te maken, maar om je te trainen in bewustwording en zelf-ontplooiing voor de rest van je leven. Zelfbewustzijn en Persoonlijk Leiderschap, ‘rustend in jouw Zijn’!